D152

1980, 30. červenec 1980. – Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR Jánu Feješovi žádající prošetření případu signatáře Karla Soukupa.

Pane generální prokurátore!

Krátce poté, co jsme se na Vás obrátili se žádostí o přešetření případu ing. Rudolfa Battěka a jeho propuštění z vazby, byl obviněn z výtržnictví a dne 1. 7. 1980 vzat do vazby další signatář Charty 77 a člen kolektivu mluvčích Charty 77 Karel Soukup.

Skutkovou podstatu trestného činu měl naplnit tím, že v uzavřené společnosti na svatbě přítele dne 26. 4. 1980 zazpíval několik svých písní.E1Karel Soukup a Jindřich Tomeš byli obviněni, „že svojí účastí na svatbě M. Vaňka v březnu 1980 se dopustili trestného činu výtržnictví, a to zpěvem různých písniček s protistátním obsahem…“ Proces se konal 4. a 5. listopadu 1980 před Okresním soudem v Ústí nad Labem. Prokurátorka JUDr. Chromá navrhla obžalovaným pro jejich „vysokou nebezpečnost“ nepodmíněný trest. Jindřich Tomeš byl odsouzen k 12 měsícům, Karel Soukup k 10 měsícům ztráty svobody. Viz Sdělení VONS č. 216, Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 16, s. 1–3.

Domníváme se, že obvinění Karla Soukupa je projevem snahy umlčet známého zpěváka a signatáře Charty 77 a postihnout jej za jeho neohrožený občanský postoj. Obáváme se, že tak jako v případě ing. Rudolfa Battěka a dalších politických vězňů jde o snahu zastrašit československé občany před aktivní účastí v hnutí za lidská práva.

Ačkoliv máte ze zákona povinnost odpovídat na stížnosti a podněty občanů, nedostalo se nám dosud z Vaší strany odpovědi na žádný z našich dopisů; přesto se na Vás obracíme se žádostí o prošetření případu Karla Soukupa.E2Proti obvinění Karla Soukupa protestovalo také 269 občanů spolu se šesti disidenty z Maďarska (mezi nimiž byl syn popraveného László Rajka). Protest byl adresován krajskému prokurátorovi kraje Svatopluku Bundovi. Viz dopis okresnímu prokurátorovi v Ústí nad Labem, Informace o Chartě 77, č. 11 (1980), s. 7. K protestu se svým prohlášením připojil 4. 8. 1980 Výbor společenské sebeobrany (KOR). Tamtéž, roč. 3, č. 12 (1980), s. 3–4. V říjnu znovu podalo 269 občanů žádost o zastavení trestního stíhání a o propuštění generálnímu prokurátorovi Jánu Feješovi. Tamtéž, č. 15. Veškeré žádosti zůstaly oslyšeny.

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77.
Mluvčí Charty 77 Václav Benda, Rudolf Battěk, Jiří Dienstbier a Jaroslav Šabata jsou t. č. vězněni.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 11, s. 1.
Komentáře
  • Benetková, Marie: Charlie. In: Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 11, s. 4
  • Brabenec, Vratislav: Charlie. In: Tamtéž, s. 5
  • Pospíchal, Petr: Přátelům Karla „Čárlího“ Soukupa a všem, kteří mají rádi jeho písně. In: Tamtéž, s. 6
  • Kulturní kamikadze Charlie Soukup. In: Vokno, č. 4 (leden 1981)
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-1152, S. Volný (31. 7. 1980)
  • T-121 (13. 1. 1981).
E1.Karel Soukup a Jindřich Tomeš byli obviněni, „že svojí účastí na svatbě M. Vaňka v březnu 1980 se dopustili trestného činu výtržnictví, a to zpěvem různých písniček s protistátním obsahem…“ Proces se konal 4. a 5. listopadu 1980 před Okresním soudem v Ústí nad Labem. Prokurátorka JUDr. Chromá navrhla obžalovaným pro jejich „vysokou nebezpečnost“ nepodmíněný trest. Jindřich Tomeš byl odsouzen k 12 měsícům, Karel Soukup k 10 měsícům ztráty svobody. Viz Sdělení VONS č. 216, Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 16, s. 1–3.
E2.Proti obvinění Karla Soukupa protestovalo také 269 občanů spolu se šesti disidenty z Maďarska (mezi nimiž byl syn popraveného László Rajka). Protest byl adresován krajskému prokurátorovi kraje Svatopluku Bundovi. Viz dopis okresnímu prokurátorovi v Ústí nad Labem, Informace o Chartě 77, č. 11 (1980), s. 7. K protestu se svým prohlášením připojil 4. 8. 1980 Výbor společenské sebeobrany (KOR). Tamtéž, roč. 3, č. 12 (1980), s. 3–4. V říjnu znovu podalo 269 občanů žádost o zastavení trestního stíhání a o propuštění generálnímu prokurátorovi Jánu Feješovi. Tamtéž, č. 15. Veškeré žádosti zůstaly oslyšeny.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc7
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse