D151

1980, 29. červen, Praha. – Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR dr. Jánu Feješovi, žádající prošetření a zastavení trestního stíhání proti R. Battěkovi.

Pane prokurátore,

dne 14. 6. 1980 byl vzat do vazby ing. Rudolf Battěk, mluvčí Charty 77 a člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Bylo proti němu vzneseno obvinění podle § 155 trestního zákona a § 202 trestního zákona

Řada nezákonných postihů ze strany orgánů SNB, kterým byl Rudolf Battěk v poslední době vystaven, i všechny okolnosti případu nás opravňují k domněnce, že obvinění Rudolfa Battěka z kriminálního deliktu je dalším pokusem diskreditovat v očích domácí i zahraniční veřejnosti představitele občanské iniciativy Charta 77 a tím i celé toto hnutí a jeho činnost.

Jako ti, kteří osobně znají Rudolfa Battěka, jeho povahu, zásady i životní program, jsme přesvědčeni, že se ing. Rudolf Battěk žádného trestného činu nedopustil a že vždy jednal v intencích Charty 77, usilující o respektování platných zákonů.

Žádáme Vás proto, abyste okolnosti tohoto varovného případu prošetřil a zasadil se o zastavení trestního stíhání proti ing. Rudolfu Battěkovi a o jeho propuštění z vazby.E1Žádost o prošetření a propuštění R. Battěka z vazby zaslalo 16. 7. 1980 ministru vnitra ČSSR J. Obzinovi 182 občanů, k nimž se následující den připojili další tři občané. Srv. Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 11, s. 1–2.

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77.
Mluvčí Charty 77 ing. Rudolf Battěk, dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier a dr. Jaroslav Šabata jsou t. č. vězněni.

Zdroj
 • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem Marie Hromádkové.
Dokument v plném znění
 • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 10, s. 5.
Komentáře
 • ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-1126, Milan Schulz (5. 7. 1980)
 • S-1136, Sláva Volný (15. 7. 1980)
 • dopis 182 občanů, pol. blok S-1138 (17. 7. 1980).
O R. Battěkovi viz též
 • D148 (20. 6. 1980)
 • D157 (13. 10. 1980)
 • D159 (9. 11. 1980)
 • D165 (5. 2. 1981)
 • D168 (21. 2. 1981)
 • D172 (20. 4. 1981)
 • D180 (3. 7. 1981)
 • D289 (2. 11. 1984).
E1.Žádost o prošetření a propuštění R. Battěka z vazby zaslalo 16. 7. 1980 ministru vnitra ČSSR J. Obzinovi 182 občanů, k nimž se následující den připojili další tři občané. Srv. Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 11, s. 1–2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den29
Měsíc6
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse