D148

1980, 20. červen, Praha. – Prohlášení Charty 77 k zatčení mluvčího Charty Rudolfa Battěka.

Od soboty 14. 6. 1980 byl pohřešován mluvčí Charty 77 a člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných ing. Rudolf Battěk. Teprve ve středu 18. 6. 1980 se jeho manželka dozvěděla, že je obviněn podle § 155/1, písmeno a) trestního zákona a § 202/1 trestního zákona z údajných trestných činů napadení veřejného činitele a výtržnictví a že na něho byla uvalena vazba.

Nikdo z rodiny ani přátel nebyl přítomen ve chvíli, kdy mělo k incidentu dojít. Ing. Rudolf Battěk je obviněn prokurátorem z toho, že příslušníka Veřejné bezpečnosti, který mu na ulici bránil v odchodu z úřadovny MO VB a snažil se ho vtáhnout zpět do budovy, udeřil do čela a shodil mu služební čepici. Důvody, proč byl ing. Rudolf Battěk předtím vůbec na okrsku VB, přitom nejsou v obvinění uvedeny.E1R. Battěk byl odsouzen z politických důvodů již roku 1972 na 3 1/2 roku vězení. 29.–31. 1. 1979 byl zadržen pro „důvodné podezření, že spolu s ostatními osobami se podílel na tvorbě a rozšiřování různých nepřátelsky zaměřených písemností, rozšiřovaných ve značném množství na území ČSSR“. AMV, V-40825 MV, SV StB 8/120-79, sv. 7. Od října 1979 bylo proti R. Battěkovi vedeno trestní stíhání podle § 98/1 trestního zákona pro podvracení republiky. Zatčen byl 14. června 1980 poté, kdy navštívil městský okrsek VB v Praze 8, aby projednal krádež svého vozu. Když chtěl odejít, příslušník VB ho táhl za rukáv zpět a R. Battěk se po něm ohnal. Za to byl obviněn podle § 155, odst. 4, písmeno a) trestního zákona (napadení veřejného činitele) a § 202, odst. 1 trestního zákona (výtržnictví). Viz Sdělení VONS č. 189, Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 9, s. 7. Dále viz D151 (29. 6. 1980), D157 (13. 10. 1980), D159 (9. 11. 1980), D165 (5. 2. 1981), D168 (21. 2. 1981), D172 (20. 4. 1981), D180 (3. 7. 1981) a D288 (2. 11. 1984).

Obvinění ing. Rudolfa Battěka zřetelně připomíná případ mluvčího Charty 77 dr. Jaroslava Šabaty, který byl v roce 1978 odsouzen za napadení veřejného činitele za stejně nejasných a vykonstruovaných okolností.

V době, kdy se mezinárodní uvolňování napětí znovu ostře jeví jako nezbytnost a kdy se státy Evropy, signatáři helsinských dohod, chystají na společnou schůzku v Madridu, československé státní orgány vystoupily proti představiteli hnutí za lidská práva, svobody a dodržování zákonů s absurdním obviněním.

Vyzýváme světovou veřejnost, aby neochabovala v zápasu za osvobození československých politických vězňů, mezi něž musíme nyní počítat i mluvčího Charty 77 ing. Rudolfa Battěka.

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77
Mluvčí Charty 77 ing. Rudolf Battěk, dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier a dr. Jaroslav Šabata jsou t. č. vězněni.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 10, s. 1.
Plné znění
  • In: ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-1114 (23. června 1980)
  • Americké listy, 1. července 1980
  • Prohlášení Charty 77 k zatčení mluvčího. In: České slovo, č. 8–9 (srpen–září 1980), s. 5
  • Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii, roč. 1, č. 10 (5. srpna 1980)
  • Svobodu pro R. Battěka! In: Listy, roč. 10 (1980), č. 5, s. 62.
Komentáře
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-1114, I. Medek (23. 6. 1980), S-1115, S. Volný, (24. června 1980)
  • Uvěznění R. Battěka. Primitivní policejní provokace. In: Právo lidu, roč. 83 (1980), č. 3, s. 1
  • Ivan Medek in: Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii, roč. 1, č. 14 (30. 9. 1980).
E1.R. Battěk byl odsouzen z politických důvodů již roku 1972 na 3 1/2 roku vězení. 29.–31. 1. 1979 byl zadržen pro „důvodné podezření, že spolu s ostatními osobami se podílel na tvorbě a rozšiřování různých nepřátelsky zaměřených písemností, rozšiřovaných ve značném množství na území ČSSR“. AMV, V-40825 MV, SV StB 8/120-79, sv. 7. Od října 1979 bylo proti R. Battěkovi vedeno trestní stíhání podle § 98/1 trestního zákona pro podvracení republiky. Zatčen byl 14. června 1980 poté, kdy navštívil městský okrsek VB v Praze 8, aby projednal krádež svého vozu. Když chtěl odejít, příslušník VB ho táhl za rukáv zpět a R. Battěk se po něm ohnal. Za to byl obviněn podle § 155, odst. 4, písmeno a) trestního zákona (napadení veřejného činitele) a § 202, odst. 1 trestního zákona (výtržnictví). Viz Sdělení VONS č. 189, Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 9, s. 7. Dále viz D151 (29. 6. 1980), D157 (13. 10. 1980), D159 (9. 11. 1980), D165 (5. 2. 1981), D168 (21. 2. 1981), D172 (20. 4. 1981), D180 (3. 7. 1981) a D288 (2. 11. 1984).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc6
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse