D147

1980, 9. červen, Praha. – Seznam 47 nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 28)E1Jako jediný v roce 1980 má tento dokument v titulku číselné označení.

K Prohlášení Charty 77 ze dne 1. 1. 1977 se připojilo dalších 45 občanů.E2Údaj je zřejmě omylem převzat z konceptu dokumentu ze dne 31. května, v němž je zaznamenáno pouze 45 signatářů bez J. G. Janečka a Jozefa Pekárika. ČSDS, sb. Charta 77, Tím stoupl počet signatář Charty 77 na 1062.

Helena Abrahámová, studující; Josef Adámek ml., t. č. bez zaměstnání; Miroslav Bělovský, domovník; Jaroslav Beneš, zaměstnanec JZD; Josef Brychta, invalidní důchodce; Naděžda Cachová, studující; Jan Cigánek; Miloslav Černý; Jiří Dedecius, masér; Ľudovít Didi, učitel; Mária Didiová; Adrian Dobrovolný, jídlonoš; Josef Dvořák, dělník; Marta Fiedlerová, dělnice; Jefim Fištejn; Martin Harníček, ošetřovatel; František Hrabal, dělník; Petr Hrdina, památkář; Petr Hruška, řidič; Jiří G. Janeček, invalidní důchodce; Tomáš Jirousek, učitel; Hana Jüptnerová, středoškolská profesorka; Jindřich Koudelka, dělník; Libuše Koudelová, důchodkyně; Ivan Kožíšek, dělník; Ria Krolopová, studující; Jaroslav Kytlica; Ladislav Mařík; Milan Moletz, dělník; Augustin Navrátil, hradlař; Jaromír Němec, mistr zvuku; Jozef Pekárik, dělník; Petr Pospíchal, učeň; Jaroslav Ptáček, zámečník; Lubomír Přikryl, zámečník; Ivan Rusek; Olga Stankovičová, dokumentátorka; Jiří Středa, sanitář; František Svatuška; Jan Škrobánek, technik; Lenka Škrobánková, výtvarnice; Jindřich Tomeš; František Veis; Jana Veselá, úřednice; Jiří Vlček, jevištní technik-malíř; Jiří Volf; Jan Zvěřina, invalidní důchodce.

Rudolf Battěk, Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 9, s. 4.
Plné znění
  • In: Listy, roč. 10 (1980), č. 5, s. 70.
E1.Jako jediný v roce 1980 má tento dokument v titulku číselné označení.
E2.Údaj je zřejmě omylem převzat z konceptu dokumentu ze dne 31. května, v němž je zaznamenáno pouze 45 signatářů bez J. G. Janečka a Jozefa Pekárika. ČSDS, sb. Charta 77,

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den9
Měsíc6
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse