D142

1980, 26. duben, Praha. – Sdělení o složení kolektivu mluvčích Charty 77 a jeho úkolech.

V prohlášení Charty 77 k 1. únoru 1980E1Viz D133 (1. 2. 1980). jsme mimo jiné informovali o kolektivu mluvčích, který bude doplněn o další spolupracovníky. Formulace této zprávy vyvolala některé nejasnosti.E2U signatářů Charty 77 vznikly obavy, že tento krok bude chápán jako pokus o přestavbu Charty na organizačním principu. Doplňujeme proto původní informaci tímto sdělením.

Značné početní rozšíření společenství Charty 77, které oproti původním 240 čítá dnes přes 1000 občanů z nejrůznějších názorových okruhů a míst republiky, vedlo a vede k hledání nových a účinnějších cest k rychlejší a hlubší vzájemné informovanosti a spolupráci mezi signatáři a také mezi signatáři a mluvčími Charty 77. Jednou z těchto cest chce být veřejně vyhlášený kolektiv mluvčích chápaný jako neformální kolektiv signatářů Charty 77, kteří na sebe berou závazek mluvčím aktivně a jmenovitě pomáhat. Dávají proto svá jména a adresy k dispozici signatářské obci.E3Z návrhu dokumentu byl na tomto místě vynechán odstavec: „Signující mluvčí mají stejné závazky a odpovědnost jako předchozí mluvčí Charty 77. Kolektiv mluvčích netvoří žádný organizační útvar či rozhodovací grémium.“ Libri prohibiti, sb. Charta 77, strojopisná kopie s rukopisnými úpravami.

Schůzky mluvčích jsou otevřeny všem signatářům Charty 77.

Charta 77 má v současné době tři mluvčí, kteří signují její dokumenty: jsou to Rudolf Battěk, Marie Hromádková a Miloš Rejchrt. Tři mluvčí Charty 77 jsou ve vězení: Václav Benda, Jiří Dienstbier a Jaroslav Šabata. Kolektiv mluvčích byl v souladu s potřebami okruhů našeho společenství doplněn o další signatáře Charty 77. K dnešnímu dni jej tvoří:

Jiří Bednář, Praha 4, Vyšší 3

Zina Freundová, Praha 3, Čáslavská 6

prof. dr. Jiří Hájek, Praha 10, Kosatcová 11

dr. Ladislav Hejdánek, Praha 2, Slovenská 11

Dagmar Hlavsová, Brno-Žabovřesky, Klímova 15

ing. Tomáš Hradílek, Lipník nad Bečvou, okres Přerov, Zahradní 892

dr. Vendelín Komeda, Praha 9, Litevská 605

prof. dr. Miroslav Kusý, Bratislava, Slowackého 21

Ladislav Lis, Sosnová č. 84, okres Česká Lípa

Jan Lopatka, Praha 1, Vlašská 10

Jiří Němec, Praha 2, Ječná 7

Jan Ruml, Praha 10, Kremelská 104

Karel Soukup, Řepčice č. 1, okres Litoměřice

Zdena Tominová, Praha 7, Keramická 3

Rudolf Battěk, Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 7, s. 6.
E1.Viz D133 (1. 2. 1980).
E2.U signatářů Charty 77 vznikly obavy, že tento krok bude chápán jako pokus o přestavbu Charty na organizačním principu.
E3.Z návrhu dokumentu byl na tomto místě vynechán odstavec: „Signující mluvčí mají stejné závazky a odpovědnost jako předchozí mluvčí Charty 77. Kolektiv mluvčích netvoří žádný organizační útvar či rozhodovací grémium.“ Libri prohibiti, sb. Charta 77, strojopisná kopie s rukopisnými úpravami.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den26
Měsíc4
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse