D139

1980, 18. duben, Praha. – Pozdravný telegram odborové konferenci v Paříži.E1Dopis byl uveřejněn bez udání adresáta. Je reakcí na podporu, kterou na svém zasedání projevily Chartě 77 Francouzská demokratická konfederace práce (CFDT) a Odborový svaz Francie. Vyslaly své zástupce Jacquese Laskara a Danielle Krivinovou do Československa, aby osobně zjistili porušování lidských práv v Československu. D. Krivinová napsala kritickou zprávu, založenou na nepříznivém dojmu z demagogických a nepravdivých argumentů předsedkyně Odborového svazu pracovníků školství a vědy. Srv. Zprávu o návštěvě Danielle Krivinové. In: Tamtéž, s. 17–20.

Vážení přátelé,

jsme si vědomi celosvětové důležitosti svobodného odborového hnutí. Vítáme proto Váš zájem a podporu, kterou projevujete rozvoji odborového hnutí v zemích východní Evropy, a přejeme Vašemu jednání mnoho úspěchů.

Rudolf Battěk, Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77.
Mluvčí Charty 77 Václav Benda, Jiří Dienstbier a Jaroslav Šabata jsou t. č. vězněni.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 6, s. 1.
E1.Dopis byl uveřejněn bez udání adresáta. Je reakcí na podporu, kterou na svém zasedání projevily Chartě 77 Francouzská demokratická konfederace práce (CFDT) a Odborový svaz Francie. Vyslaly své zástupce Jacquese Laskara a Danielle Krivinovou do Československa, aby osobně zjistili porušování lidských práv v Československu. D. Krivinová napsala kritickou zprávu, založenou na nepříznivém dojmu z demagogických a nepravdivých argumentů předsedkyně Odborového svazu pracovníků školství a vědy. Srv. Zprávu o návštěvě Danielle Krivinové. In: Tamtéž, s. 17–20.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den18
Měsíc4
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse