D136

1980, 11. březen, Praha. – Sdělení o policejním zásahu proti účastníkům soukromé filozofické přednášky.

Dne 8. března 1980 ve večerních hodinách se v bytě Ivana Dejmala, signatáře Charty 77, Kamenická 45, Praha 7, sešlo asi dvanáct přátel, převážně mladých lidí, aby vyslechli přednášku dr. I. W. Newtona-Smithe z Balliol College na téma Racionalita vědy. Krátce po zahájení přednášky vniklo do bytu bez pozvání sedm příslušníků VB a StB, kteří zperlustrovali všechny přítomné a dr. Newtona-Smithe odvedli s sebou, když předtím požádali dr. Tomina, aby tlumočil jejich pokyny. Současně však dr. Tominovi zakázali, aby s panem Smithem hovořil o čemkoliv jiném. Když se oba chtěli spolu rozloučit, použili příslušníci SNB proti dr. Tominovi fyzického násilí. Dr. Newton-Smith byl v nočních hodinách dopraven na hranice a vyhoštěn z ČSSR.

Nad postupem příslušníků SNB vyjadřujeme svoje rozhořčení. Protestujeme proti opětovnému porušení platných čs. zákonů, které zajišťují nedotknutelnost obydlí, právo na vzdělání a svobodu projevu.E1Protest proti postupu bezpečnostních orgánů zaslal Generální prokuratuře Ivan Dejmal 11. a 14. 3., třetí stížnost podala generálnímu prokurátorovi J. Feješovi Kateřina Dejmalová. Viz přílohy k D140 (18. 4. 1980). Srv. též D146 (9. 6. 1980).

Nehoráznost takovéhoto jednání vyniká tím více, že se jeho obětí stali lidé, kteří obětavě usilují o vyšší vzdělání čs. občanů a zasluhují proto spíše veřejné uznání a dík.

Rudolf Battěk, Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77

Na vědomí: ministerstvo vnitra, Federální shromáždění ČSSR, ministerstvo zahraničí, ministerstvo školství, Filozofická fakulta UKE2Ve složce jsou uloženy dvě totožné strojopisné kopie opatřené razítky a kancelářskými zkratkami příjemců – federálního ministerstva vnitra a Ministerstva školství ČSR – a dvě obálky s domácí adresou odesílatele Rudolfa Battěka.

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 5, s. 1.
Komentáře
  • Hejdánek, L.: K situaci filosofie v Československu. In: Studie, 1982, č. 81, s. 279–282
  • ÚSD, sb. RFE, S. Volný, pol. blok S-1010, S-1011 (11.–12. 3. 1980)
  • E. Štefan, pol. blok S-1012 (14. 3. 1980)
  • A. Kalinová, pol. blok S-1018 (19. 3. 1980)
  • B. Štefánek, pol. blok S-1019 (20. 3. 1980)
  • M. Schulz, pol. blok S-1021 (22. 3. 1980) a S-1028 (29. 3. 1980).
Literatura
  • Day, Barbara: Bytové semináře. Brno 1999.
E1.Protest proti postupu bezpečnostních orgánů zaslal Generální prokuratuře Ivan Dejmal 11. a 14. 3., třetí stížnost podala generálnímu prokurátorovi J. Feješovi Kateřina Dejmalová. Viz přílohy k D140 (18. 4. 1980). Srv. též D146 (9. 6. 1980).
E2.Ve složce jsou uloženy dvě totožné strojopisné kopie opatřené razítky a kancelářskými zkratkami příjemců – federálního ministerstva vnitra a Ministerstva školství ČSR – a dvě obálky s domácí adresou odesílatele Rudolfa Battěka.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den11
Měsíc3
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse