D132

1980, 28. leden, Praha. – Dopis velvyslanectví SSSR v Praze protestující proti perzekuci A. D. Sacharova.

S politováním se dovídáme, že sovětské úřady vykázaly do vnitřního vyhnanství významného vědce akademika Andreje Dmitrijeviče Sacharova, nositele Nobelovy ceny míru, který svým občanským postojem učinil mnoho i pro obnovu přátelství mezi národy Československa a SSSR.E1Andrej Dmitrijevič Sacharov (1921–1989), jaderný fyzik, spolutvůrce sovětské vodíkové bomby. Od 60. let bojoval za lidská práva a zneužívání jaderné energie pro vojenské účely. Držitel Nobelovy ceny míru za rok 1975 založil v roce 1970 výbor pro lidská práva v SSSR. V lednu 1980 byl zatčen, zbaven titulů a vyznamenání a úředně vysídlen z Moskvy do města Gorkij. V roce 1986 byl rehabilitován, roku 1989 zvolen poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.

Zákrok proti A. D. Sacharovovi, jeho okolnosti a zdůvodnění, které přinesly sovětské sdělovací prostředky, znesnadňují dorozumění mezi národy a jsou překážkou na cestě uvolňování mezinárodního napětí, znamenají porušení závazků vyplývajících z mezinárodních paktů o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech, které Sovětský svaz podepsal, jsou porušením ducha i litery Závěrečného aktu helsinské konference a zároveň jsou pobídkou všem, kteří chtějí řešit otázky svědomí a pravdy represí.

Obracíme se proto Vaším prostřednictvím na kompetentní orgány s přáním, aby vyhnanství Andreje Dmitrijeviče Sacharova a jeho rodiny bylo odvoláno.

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt, Zdena Tominová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 2, s. 1.
Plné znění
  • In: Národní politika, roč. 12 (1980), č. 4, s. 1
  • tamtéž, č. 5, s. 2.
E1.Andrej Dmitrijevič Sacharov (1921–1989), jaderný fyzik, spolutvůrce sovětské vodíkové bomby. Od 60. let bojoval za lidská práva a zneužívání jaderné energie pro vojenské účely. Držitel Nobelovy ceny míru za rok 1975 založil v roce 1970 výbor pro lidská práva v SSSR. V lednu 1980 byl zatčen, zbaven titulů a vyznamenání a úředně vysídlen z Moskvy do města Gorkij. V roce 1986 byl rehabilitován, roku 1989 zvolen poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den28
Měsíc1
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse