D130

1980, 1. leden, Praha. – Sdělení o předání funkce mluvčích Charty 77 Marii Hromádkové a Miloši Rejchrtovi. Příloha: životopisy nových mluvčích.

Ve shodě se základním dokumentem Charty 77 z 1. 1. 1977 a s dosavadní praxí přestávají Jiří Hájek a Ladislav Hejdánek dnem 1. 1. 1980 působit jako mluvčí Charty 77 a předávají týmž dnem své funkce Marii Hromádkové a Miloši Rejchrtovi.

Marie Hromádková, Zdena Tominová, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77
Jiří Hájek, Ladislav Hejdánek

Životopisy nových mluvčích:

Marie Hromádková, narozená 5. 1. 1930 v dělnické komunistické rodině. Původním povoláním dělnice, vzděláním promovaná historička, nyní výčetkářka Inženýrských a průmyslových staveb. Členkou KSČ od roku 1945, vyloučena po roce 1968. Vdaná, matka tří synů. Manžel Oldřich, absolvent dvou vysokých škol, v posledních letech po vyloučení z KSČ a po degradaci z plukovníka dělník. Marie Hromádková pracovala převážně jako funkcionářka mládežnických a stranických organizací a orgánů. Před rokem 1968 naposledy jako tajemnice pro průmysl OV KSČ v Praze 6, po lednovém plénu ÚV KSČ v oddělení svodu informací ÚV KSČ. Adresa: Kolského 1437, objekt 28015, byt č. 16, Praha 4 – Jižní město.

Miloš Rejchrt, narozen 19. 10. 1946. Otec duchovní církve bratrské, matka učitelka. Základní a střední všeobecnou vzdělávací školu studuje v Praze, po maturitě v roce 1965 je přijat ke studiu na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Studijní rok 1968/69 absolvuje na bohoslovecké fakultě univerzity v Lausanne. Roku 1970 je ordinován na duchovního českobratrské církve evangelické, v letech 1970–1972 působí jako vikář sboru českobratrské církve evangelické v České Lípě. V listopadu 1972 je zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, údajně pro referát o knize N. Berďajeva Smysl a prameny ruského komunismu, který přednesl na konferenci duchovních své církve. Od té doby pracuje jako topič a údržbář v České Lípě, od roku 1976 v Praze. Je ženatý, otec dvou dětí ve věku 2 a 4 roky. Adresa: Vršní 60, 182 00 Praha 8-Kobylisy.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 1, s. 1
  • Noví mluvčí Charty 77. In: Listy, roč. 10 (1980), č. 1, s. 60.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den1
Měsíc1
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse