D124

1979, 12. listopad, Praha. – Dodatek k dokumentu Charty 77 č. 26 Teze o spotřebě z 27. května 1979: Měsíční výdaje čtyřčlenné rodiny před zdražením cen a po něm.

Mluvčí Charty 77 dostali jako příspěvek k dokumentu č. 26 Teze o spotřeběE1Viz D106 (27. 5. 1979). rozbor spotřebního koše u čtyřčlenné rodiny před letošní úpravou cen a po ní. Téma zpracovali nesignatáři, kteří požádali mluvčí Charty 77 o zveřejnění.

Jiří Hájek, Zdena Tominová, Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Měsíční výdaje čtyřčlenné rodiny před 20. červencem – a po něm

Takzvaná úprava cen z 20. 7. 1979 zasáhla pronikavě do života každé domácnosti. Protože však lidé posuzují růst životních nákladů podle své individuální situace, pokusili jsme se dát svým spoluobčanům ucelenější informaci v podobě měsíčního rozpočtu čtyřčlenné rodiny (2 dospělí, 2 děti – chlapec a děvče). Vypracovali jsme ve skutečnosti rozpočty dva – pro rodinu stoprocentně vybavenou nikoli luxusně, avšak dle současného standardu, a pro rodinu průměrnou. Uvědomujeme si ovšem, že se některé naše údaje opírají jen o částečný průzkum nebo dokonce jen o seriózní odhad. Nemáme dostatečně podrobné údaje, protože nebyly publikovány. Nebudeme se proto zlobit, když přesnější a fundovanější obraz o růstu životních nákladů předloží svým trpělivě platícím členům odbory – nebo svým ještě trpělivějším čtenářům denní tisk.

Nejdříve několik poznámek k tabulce:

K bodu 1.01 – do nákladů na auto jsou zakalkulovány i provozní náklady, předpokládá se, že uživatel ujede ročně 12 000 km (1000 km měsíčně). Měsíční provozní náklady jsme rozdělili takto: pojištění, poplatky – 130, opravy, náhradní díly – 150, benzin – 520, olej – 10 a pneumatiky – 50. Celkem 860,– Kčs.

K bodu 1.11 – náklady na nábytek byly rozpočteny takto: bytové doplňky – 5000, sedací souprava – 12 000, ložnice – 12 000 a stěna 18 000. Celkem 47 000 Kčs.

K bodu 1.02–1.10 – u těchto položek byly do nákladů započteny výdaje na opravu uvedeného zboží.

K bodu 5 – v položkách jsou započteny staré a nové výdaje za telefon při skutečné, to je 48% vybavenosti.

Z tabulky lze vyčíst některé zajímavé skutečnosti. I při velmi střízlivém stanovení nám vyšla suma měsíčních výdajů tzv. normálně vybavené rodiny – 5172,– Kčs. Průměrný brutto výdělek v ČSSR však činí 2517,– Kčs. Počítáme-li se dvěma příjmy, činí součet 5034,– Kčs, avšak ani tento spojený výdělek obou rodičů nestačil na krytí uvedených výdajů. Po zdražení však stouply náklady této normálně vybavené rodiny o dalších 604,– Kčs. A to nezapočítáváme kvapný růst cen služeb i ostatního, oficiálně dosud „nezdraženého“ zboží. Z čeho bude toto zvýšení průměrná rodina hradit? Z poslední kolonky vyplývá, že tato rodina utratí měsíčně nejvíce za potraviny – 37,5 %, za průmyslové zboží 24,6 %, za oděvy a obuv 18,7 %, za byt a energii 10,4 %, za rekreaci, zábavu, jízdné, spoje a informace 8,8 % z měsíčního globálu. Ušetřit se tedy dá nejspíš na jídle.

O kolik procent stouply životní náklady? U plně vybavené rodiny o 756,– Kčs měsíčně, tedy o 13,1 % (5774 – 100 %). Že se naše stanovení vcelku shoduje s odhadem orgánů daleko zasvěcenějších, to potvrzuje přilepšení, které stát – v souvislosti s červencovou úpravou – poskytl příslušníkům SNB a armádnímu důstojnictvu. Jejich měsíční gáže vzrostly o 300 až 700 Kčs, a to podle hodností.

Vláda ovšem nezvýšila platy jen příslušníkům ozbrojených sborů. Též každý důchodce dostal přidáno 30 Kčs měsíčně. I když se to nezdá být velká suma, činí to ročně 1,7 miliardy Kčs. To již není tak málo, uvážíme-li, že se za 4,5 miliardy Kčs staví nový sjezdový palác v Praze. Také na rodiny s dětmi stát v souvislosti s červencovou úpravou pamatoval. Jak plyne z naší tabulky, zvyšují se 20. 7. 1979 výdaje na dvě děti do 10 let v průměru o 320 Kčs. Zároveň dostanou rodiče jako kompenzaci 2×50 Kčs navíc v rodinných přídavcích. Činí tedy čisté zvýšení výdajů rodiny se dvěma dětmi jen 270 Kčs měsíčně.

Tím také končí náš stručný komentář. Jsme toho názoru, že svědomitá informace je základem tak potřebné občanské aktivity. Pouze člověk, jenž je s to realisticky zhodnotit svou situaci a situaci svých bližních, který prostě ví, jaký je a zač stojí jeho život, najde v sobě sdostatek rozhodnosti, aby se ptal, kde jsou jiní zatím zticha, a aby konal tam, kde druzí otálejí.

Měsíční výdaje čtyřčlenné domácnosti (rodiče + 2 děti)

Číslo

Výdajová položka

Počet kusů

Vybavenost v %

Pořizovací cena

Zůstatková cena

Doba upotřebitelnosti (měsíce)

Celkové měsíční náklady (vybavenost = 100 %)

Celkové měsíční náklady (při skuteč. vybavenosti)

před

po

před

po

1.

Průmyslové zboží

1871

2174

1209

1420

1.01

Auto

1

50

60 000

15 000

96/8 let

1025

1328

513

664

1.02

Pračka normální

1

90

2000

200

120/10

18

18

17

17

1.03

Pračka automatická

1

10

7000

1750

120/10

61

61

4

4

1.04

Televize černobílá

1

98

5000

600

120/10

70

70×

69×

69

1.05

Rádio

1

94

1500

0

120/10

27

27×

26×

26

1.06

Magnetofon

1

58

4000

0

120/10

39

39

23

23

1.07

Gramofon

1

66

2000

0

120/10

21

21

14

14

1.08

Robot

1

27

1200

0

180/15

10

10

3

3

1.09

Chladnička

1

99

3000

500

120/10

25

25

25

25

1.10

Vysavač

1

98

800

0

120/10

10

10

10

10

1.11

Nábytek

x

100

47 000

2000

360/30

125

125

125

125

1.12

Koberce

x

100

7000

0

96/8

74

74

74

74

1.13

Kuchyň. linka

x

100

10 000

0

360/30

28

28

28

28

1.14

Nádobí

x

100

2000

0

180/15

11

11

11

11

1.15

Ložní prádlo

x

100

2500

0

80/6,5

31

31

31

31

1.16

Drogerie

x

x

x

x

x

331

331

331

331

2.

Byt, energie

x

x

x

x

x

483

600

483

600

2.01

Energie

x

x

x

x

x

233

350

233

350

2.02

Činže

x

x

x

x

x

250

250

250

250

3.

Jídlo

x

x

x

x

x

2168

2168

2168

2168

3.01

Maso hovězí

x

x

x

x

x

241

241

241

241

3.02

Maso vepřové

x

x

x

x

x

326

326

326

326

3.03

Ovoce

x

x

x

x

x

371

371

371

371

3.04

Vejce

x

x

x

x

x

112

112

112

112

3.05

Máslo

x

x

x

x

x

120

120

120

120

3.06

Drůbež

x

x

x

x

x

58

58

58

58

3.07

Káva

x

x

x

x

x

144

144

144

144

3.08

Ostatní

x

x

x

x

x

796

796

796

796

4.

Rekreace, zábava

x

x

x

x

x

232

232

232

232

5.

Jízdenky, informace

x

x

x

x

x

260

276

260

276

6.

Oděvy

x

x

x

x

x

624

884

624

884

6.01

Dámské oděvy

x

x

x

x

x

239

239

239

239

Sukně

2

100

300

0

24

25

25

25

25

Svetr

2

100

300

0

24

25

25

25

25

Blůza

3

100

200

0

24

25

25

25

25

Kalhoty

1

100

400

0

36

11

11

11

11

Kabát

3

100

730

0

48

46

46

46

46

Kostým

1

100

700

0

48

15

15

15

15

Šaty

2

100

500

0

48

21

21

21

21

Bunda

1

100

300

0

36

8

8

8

8

Prádlo

x

100

750

0

12

63

63

63

63

6.02

Pánské oděvy

x

x

x

x

x

143

143

143

143

Kabát

2

100

900

0

48

38

38

38

38

Bunda

1

100

400

0

48

8

8

8

8

Oblek

2

100

900

0

120

15

15

15

15

Kalhoty

2

100

400

0

24

33

33

33

33

Košile

3

100

120

0

36

10

10

10

10

Svetr

3

100

350

0

48

22

22

22

22

Prádlo

x

100

205

0

12

17

17

17

17

6.03

Dětské oděvy

x

x

stará cena

nová cena

x

x

242

502

242

502

Kalhoty

3

100

100

200

0

12

25

50

25

50

Sukně

3

100

80

160

0

12

20

40

20

40

Šaty

4

100

200

400

0

12

67

134

67

134

Košile

3

100

40

80

0

12

10

20

10

20

Blůza

3

100

40

80

0

12

10

20

10

20

Trika

6

100

30

90

0

12

15

45

15

45

Bunda

2

100

280

560

0

24

24

46

23

46

Kabát

2

100

400

800

0

24

33

66

33

66

Svetr

2

100

70

175

0

24

6

15

6

15

Prádlo

x

100

400

800

0

12

33

66

33

66

7.

Obuv

x

x

x

x

x

x

136

196

136

196

7.01

Dámská obuv

x

x

x

x

x

x

54

54

54

54

 – zimní

1

100

700

0

24

29

29

29

29

 – jarní

2

100

300

0

48

13

13

13

13

 – letní

1

100

250

0

24

10

10

10

10

 – sportovní

1

100

50

0

24

2

2

2

2

7.02

Pánská obuv

x

x

x

x

x

2

2

2

2

 – zimní

2

100

300

24

25

25

25

25

 – jarní

2

100

250

0

48

10

10

10

10

 – letní

1

100

120

0

24

5

5

5

5

 – sportovní

1

100

50

0

24

2

2

2

2

7.03

Dětská obuv

stará cena

nová cena

8

100

60

150

0

12

40

100

40

100

Celkem

x

x

x

x

x

x

5774

6530

5127

5776

x včetně koncesních poplatků

Poznámka autorů: K tabulkám a komentáři jsme dostali některé připomínky, které jsme nestačili do 1. vydání rodinného rozpočtu zapracovat.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 16, s. 1–7.
E1.Viz D106 (27. 5. 1979).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den12
Měsíc11
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse