D122

1979, 6. listopad, Praha. – Odpověď na dopis akademika Andreje Sacharova a dalších obhájců lidských práv v SSSR.

Drazí přátelé,

děkujeme za Váš dopisE1Charta 77 obdržela nedatovaný dopis A. Sacharova a jeho přátel obhájcům lidských práv v Polsku a Československu: „Drazí přátelé, tento dopis Vám adresujeme s nadějí, že poslouží jako východisko pro pravidelnější kontakty a pro sjednocení našeho úsilí v zápase za lidská práva v Polsku, Československu a Sovětském svazu. Doufáme, že úplnější seznámení s našimi dopisy, prohlášeními, dokumenty a články nám navzájem umožní dospět k definitivnímu přesvědčení, že máme stejné obecné názory a že vycházíme z principů, které potvrzují nutnost dodržování lidských práv všude a vždy, bez ohledu na národní a státní hranice. Naši pozici Vám nejlépe objasní, seznámíte-li se s časopisem Kronika aktuálních událostí, s Informačním bulletinem Pracovní komise pro sledování zneužití psychiatrie k politickým cílům, s dokumenty Výboru na obranu práv věřících a s dokumenty Moskevské skupiny nápomoci k dodržování helsinských dohod v SSSR. Základní principy jsou vyloženy v dokumentu č. 69 moskevské skupiny „Helsinky“, který byl předložen k podpisům jak v Sovětském svazu, tak i v jiných zemích, a ve společném prohlášení sovětských a amerických společenských skupin, které sledují plnění helsinských dohod. Poslední prohlášení vyzývá skupiny obhájců lidských práv v jiných zemích, které podepsaly Závěrečný akt, aby se k němu připojily. Současně by zřejmě bylo vhodné učinit společné prohlášení obhájců lidských práv v Polsku, Československu a Sovětském svazu, v němž by se poukázalo na obecné zákonitosti ve vztahu k lidským právům v našich zemích. Uvědomujíce si specifické postavení Sovětského svazu vůči Československu a Polsku, považujeme za svůj úkol bojovat rovněž proti porušování lidských práv ve Vašich zemích. Přitom považujeme pro nás všechny za přirozené vystupovat na obranu obhájců lidských práv, ať už jsou pronásledováni v kterékoliv zemi. S přátelským pozdravem akademik Andrej Sacharov, členové Moskevské skupiny nápomoci při plnění helsinských dohod v SSSR Jelena Bonner[ová], Malva Landa, Taťána Osipova, Jurij Jarym-Agajev, členové Pracovní skupiny pro sledování zneužití psychiatrie k politickým cílům Vjačeslav Bachmin, Leonard Ternovskij.“ Informace o Chartě, roč. 2 (1979), č. 15, s. 1. i za morální podporu, jíž je nám Váš postoj v něm vyjádřený. S obdivem a sympatiemi sledujeme Vaši činnost směřující k důslednému dodržování zákonných ustanovení i mezinárodních závazků v oblasti lidských práv. Sdílíme s Vámi přesvědčení, že tato činnost je nerozlučně spjata s úsilím o zabezpečení mezinárodního uvolňování, tak jak to odpovídá duchu i liteře Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z Helsinek. Společně s Vámi považujeme za svou věc všech, kdo brání práva a důstojnost člověka kdekoli na světě.

Souhlasíme s názorem, že vzhledem ke společenské a politické struktuře našich zemí máme s Vámi i s polskými přáteli mnoho podobných či stejných problémů. Rádi se zúčastníme práce, která by vyjádřila tyto společné problémy i naznačila možnosti jejich řešení.E2Na výzvu odpověděli rovněž představitelé polského výboru KSS-KOR. Charta 77 s KSS-KOR také společně protestovali proti vyhoštění A. Sacharova z Moskvy. Viz D132 (28. 1. 1980).

S přátelským pozdravem a úctou

Jiří Hájek, Zdena Tominová, Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění textu
  • Informace o Chartě, roč. 2 (1979), č. 15, s. 1
  • Listy, roč. 9 (1979), č. 6, s. 16
  • Svědectví, roč. 15, 1980.
Komentář
  • ÚSD, sb. RFE, A. Kalinová, pol. blok S-886, 8. listopadu 1979, s. 60.
E1.Charta 77 obdržela nedatovaný dopis A. Sacharova a jeho přátel obhájcům lidských práv v Polsku a Československu:
„Drazí přátelé, tento dopis Vám adresujeme s nadějí, že poslouží jako východisko pro pravidelnější kontakty a pro sjednocení našeho úsilí v zápase za lidská práva v Polsku, Československu a Sovětském svazu. Doufáme, že úplnější seznámení s našimi dopisy, prohlášeními, dokumenty a články nám navzájem umožní dospět k definitivnímu přesvědčení, že máme stejné obecné názory a že vycházíme z principů, které potvrzují nutnost dodržování lidských práv všude a vždy, bez ohledu na národní a státní hranice. Naši pozici Vám nejlépe objasní, seznámíte-li se s časopisem Kronika aktuálních událostí, s Informačním bulletinem Pracovní komise pro sledování zneužití psychiatrie k politickým cílům, s dokumenty Výboru na obranu práv věřících a s dokumenty Moskevské skupiny nápomoci k dodržování helsinských dohod v SSSR. Základní principy jsou vyloženy v dokumentu č. 69 moskevské skupiny „Helsinky“, který byl předložen k podpisům jak v Sovětském svazu, tak i v jiných zemích, a ve společném prohlášení sovětských a amerických společenských skupin, které sledují plnění helsinských dohod. Poslední prohlášení vyzývá skupiny obhájců lidských práv v jiných zemích, které podepsaly Závěrečný akt, aby se k němu připojily. Současně by zřejmě bylo vhodné učinit společné prohlášení obhájců lidských práv v Polsku, Československu a Sovětském svazu, v němž by se poukázalo na obecné zákonitosti ve vztahu k lidským právům v našich zemích. Uvědomujíce si specifické postavení Sovětského svazu vůči Československu a Polsku, považujeme za svůj úkol bojovat rovněž proti porušování lidských práv ve Vašich zemích. Přitom považujeme pro nás všechny za přirozené vystupovat na obranu obhájců lidských práv, ať už jsou pronásledováni v kterékoliv zemi.
S přátelským pozdravem akademik Andrej Sacharov, členové Moskevské skupiny nápomoci při plnění helsinských dohod v SSSR Jelena Bonner[ová], Malva Landa, Taťána Osipova, Jurij Jarym-Agajev, členové Pracovní skupiny pro sledování zneužití psychiatrie k politickým cílům Vjačeslav Bachmin, Leonard Ternovskij.“ Informace o Chartě, roč. 2 (1979), č. 15, s. 1.
E2.Na výzvu odpověděli rovněž představitelé polského výboru KSS-KOR. Charta 77 s KSS-KOR také společně protestovali proti vyhoštění A. Sacharova z Moskvy. Viz D132 (28. 1. 1980).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den6
Měsíc11
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse