D113

1979, 13. srpen, Praha. – Dopis generálnímu prokurátorovi Jánu Feješovi, žádající nápravu situace Petra Cibulky ve vězení Plzeň-Bory.

Pane generální prokurátore!

Žádáme, abyste se ve shodě s povinnostmi Vaší instituce přesvědčil o křiklavém případu bezprávného jednání, jakému byl a nadále je vystaven 29letý dělník Petr Cibulka, narozený 28. 10. 1950, bydlištěm Brno, Vrázova 53, a abyste v rámci své kompetence udělal vše potřebné pro alespoň pozdní a dodatečnou nápravu.

Podle našich informací byl Petr Cibulka vzat 17. 4. minulého roku do vyšetřovací vazby a dne 3. 10. téhož roku spolu s Liborem Chloupkem a Petrem Pospíchalem souzen pro trestný čin pobuřování (podle § 100 trestního zákona). Obžaloba je vinila z toho, že rozšiřovali hudební nahrávky neoficiálních skupin a literární texty potlačovaných autorů, že v soukromých bytech pořádali vystoupení zpěváků Jaroslava Hutky a Vlastimila Třešňáka a že šířili texty Charty 77. Soudní jednání bylo odročeno na neurčito, druhá a závěrečná část proběhla 14. 11. téhož roku; obžalovaní byli odsouzeni k nepodmíněným trestům: Petr Cibulka na 24 měsíce, Libor Chloupek na 20 měsíců a Petr Pospíchal na 11 měsíců. Všichni tři se odvolali, rozsudek byl v druhé instanci pro formální závady zrušen, ale zároveň byl vynesen rozsudek nový, který uložil obžalovaným tresty ve stejné výši jako původní. Není snad ani třeba dodávat, že kromě rodičů obžalovaných nebyl do soudní síně vpuštěn nikdo z jejich přátel. Ti, kdo přišli, byli legitimováni, fotografováni, někteří předvedeni a podrobeni výslechům nebo osobním prohlídkám. To postihlo i představitele Amnesty International dr. Wolfganga Eignera z Vídně, který se chtěl procesu zúčastnit.

Nám však jde dnes především o to, co následovalo potom. Petr Cibulka byl umístěn ve věznici v Plzni – Borech a přidělen na pracovní úsek, kde se opětovně stával terčem fyzických útoků některých spoluvězňů (je známo, že podobná „výchovná“ opatření nebývají výjimkou). Požádal proto správu věznice o nápravu, ale marně. Správa věznice mu neposkytla účinnou ochranu, ani jej nebyla ochotna přeložit na jiný úsek. Petr Cibulka se cítil ohrožen na zdraví i na životě a na zdůraznění svých požadavků vyhlásil dne 18. 5. letošního roku hladovku.E1Za protest hladovkou proti špatnému zacházení byl P. Cibulka odsouzen v březnu 1980 k dalšímu roku věznění. Celkem byl vězněn pět let: v letech 1978–1981 a 1988–1989. Viz též D145 (26. 5. 1980) a D583 (14. 10. 1989). Poté byl umístěn na izolaci a teprve po 31 dnech byl převezen do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci. Jeho spoluvězeň Aleš Březina vyhlásil na podporu požadavku, aby Petru Cibulkovi byla poskytnuta nezbytná lékařská péče, vlastní pětidenní hladovku. Petr Cibulka, vysoký asi 180 cm, vážil v té době necelých 50 kg. Po třínedělní hospitalizaci vážil 55 kg a byl vrácen zpět do věznice. Tam však nebyl přeložen na jiný úsek, byl znovu napadán některými spoluvězni, a proto se rozhodl v hladovce pokračovat. Podle posledních zpráv byl opět převezen na Pankrác.

Máme za to, že Petr Cibulka žádá na správě věznice velmi málo a jenom to, co je ve shodě s jejími povinnostmi. Mezi vězni může dojít a občas vskutku dochází k napětí a inzultacím. Nikdy se však něco takového nesmí stát prostředkem nátlaku na vězně a každý vězeň má právo na ochranu před násilnickými spoluvězni.

Cítíme se nuceni obrátit se na nejvyšší orgány státní moci, aby zakročily a zjednaly nápravu, tak aby bylo neprodleně a účinně odvráceno další ohrožování zdraví a života Petra Cibulky.

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc. Zdena Tominová, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77
Za Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
ing. Pavel Roubal, Anna Šabatová, dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová

Na vědomí:

Federální shromáždění ČSSR, Ministerstvo spravedlnosti ČSR, Federální výbor Československého červeného kříže, Český ústřední výbor Československého červeného kříže

Za správnost:

dr. Lad. Hejdánek

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem L. Hejdánka za správnost.
Komentáře, protesty
  • Sdělení VONS č. 121: Hladovka Petra Cibulky. In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 11, Sdělení VONS č. 126: Další události kolem hladovky P. Cibulky. Tamtéž, č. 12
  • Dopis Mezinárodnímu Červenému kříži. Tamtéž, č. 12, s. 11–13
  • Případ vězněného Petra Cibulky. České slovo, roč. 12, říjen 1979, č. 10, s. 2
  • Petr Cibulka ohrožen na životě. Listy, roč. 9 (1979), č. 6, s. 15.
E1.Za protest hladovkou proti špatnému zacházení byl P. Cibulka odsouzen v březnu 1980 k dalšímu roku věznění. Celkem byl vězněn pět let: v letech 1978–1981 a 1988–1989. Viz též D145 (26. 5. 1980) a D583 (14. 10. 1989).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den13
Měsíc8
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse