D107

1979, 30. květen, Praha. – Mimořádné sdělení mluvčí Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných o rozsáhlé policejní akci proti signatářům Charty 77 a členům VONS.

Dne 29. 5. 1979 podnikla Státní bezpečnost řadu akcí spojených s domovními prohlídkami a výslechy, přičemž byla zadržena velká část členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.E1Dále viz D108 (31. 5. 1979), D109 (5. 6. 1979), D111 (25. 6. 1979), D114 (27. 8. 1979), D116 (15. 10. 1979), D119 (21. 10. 1979), D120 (24. 10. 1979), D123 (12. 11. 1979), D125 (14. 11. 1979), D131 (9. 1. 1980). Do dvaceti hodin 30. 5. 1979 se nevrátili ing. Rudolf Battěk, Otta Bednářová, Jarmila Bělíková, dr. Václav Benda, mluvčí Charty 77, Jiří Dienstbier, mluvčí Charty 77, Václav Havel, Ladislav Lis, Dana Němcová, dr. Jiří Němec, dr. Ludvík Pacovský, Jiří Ruml, dr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová a ing. Petr Uhl. O osudu několika dalších členů výboru není dosud nic známo.

Celá akce byla zahájena mezi pátou a šestou hodinou ranní a zúčastnilo se jí více než sto příslušníků SNB.

Usnesení o domovních prohlídkách byla odůvodněna trestním stíháním „ve věci“ (proti neznámému pachateli) podle § 7/1 k § 98/1 trestního zákona (příprava k podvracení republiky).E2O zatčení vydala 4. června ČTK zprávu: „Na základě sdělení Generální prokuratury Československé socialistické republiky a Federálního ministerstva vnitra ČTK oznamuje, že v těchto dnech bylo zahájeno trestní stíhání skupiny československých občanů pro podezření ze závažné činnosti namířené proti zájmům československého státu. Pachatelé jako organizovaná skupina po delší dobu soustavně konstruovali lživé informace, rozmnožovali je a rozšiřovali na území ČSSR i v zahraničí s cílem vyvolat nedůvěru veřejnosti vůči státnímu zřízení republiky a jejích orgánů. Obhajovali také pravomocně odsouzené pachatele různých trestných činů, jako například některé únosce letadel a teroristy, kteří ohrozili životy 40 studentů říčanského gymnázia a způsobili smrt řidiče autobusu. Přesto, že byli několikrát důrazně upozorněni na trestnost svého počínání, ve svém jednání neustali a naopak se snažili svou činnost rozšiřovat a zapojit do ní další osoby. V souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními bylo proto pro podezření z uvedené trestné činnosti zahájeno trestní stíhání proti Václavu Havlovi, Jiřímu Němcovi, Václavu Bendovi, Václavu Malému, Ladislavu Lisovi, Jiřímu Dienstbierovi, Jarmile Bělíkové, Daně Němcové, Ottě Bednářové a Petru Uhlovi. Ve vyšetřování se pokračuje.“ (Rudé právo č. 130, 5. června 1979, s. 2.) Usnesení Správy vyšetřování StB z 28. května 1979 trestní stíhání odůvodňovalo tím, že „zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že jsou vyhotovovány a rozšiřovány ve velkém množství písemnosti směřující k podrývání důvěry obyvatel ČSSR ve státní orgány a vyvolání nepřátelské nálady proti socialistickému společenskému zřízení“. AMV, V-40825 MV, ČVS-8/120-79, sv. 1.

Domovní prohlídky se konaly v některých případech též na pracovištích a u některých příbuzných zadržených členů VONS (Jiří Bednář, Věra Jirousová, Jakub Ruml na pracovišti). V některých případech si příslušníci SNB vynucovali vstup do bytu pod falešnými záminkami nebo dokonce násilím (vylomení dveří u Bendů, Bednářů a Batťků).

V bytě a na chalupě paní Elzbiety Ledererové, členky VONS a manželky vězněného novináře J. Lederera, proběhly dvě domovní prohlídky, přičemž paní Ledererová obdržela předvolání k výslechu na 30. 5. 1979 na třináctou hodinu do věznice Praha-Ruzyně. Příslušníci SNB jí doporučili, aby si obstarala někoho, kdo jí bude hlídat devítiletou dceru, neboť prý není vyloučeno, že po výslechu již nebude propuštěna.

Ostře protestujeme proti této akci československých státních orgánů. Spatřujeme v ní nejen útok proti jednotlivým členům našeho výboru, nýbrž i pokus o zmaření jeho činnosti, která spočívá v obraně nespravedlivě stíhaných a respektování československých zákonů.

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
Zdena Tominová, mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 2, č. 9 (29. května – 11. června 1979), s. 1.
Komentáře
  • Významní reprezentanti Charty zatčeni. In: České slovo, roč. 25, č. 6 (červen 1979), s. 1–2
  • O zatčení členů VONS. In: Svědectví, roč. 15 (1979), č. 59, s. 417
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-731 (6. června 1979), S-733 (8. června 1979)
  • Informační materiály, zvl. příloha k č. 32 (1979).
E1.Dále viz D108 (31. 5. 1979), D109 (5. 6. 1979), D111 (25. 6. 1979), D114 (27. 8. 1979), D116 (15. 10. 1979), D119 (21. 10. 1979), D120 (24. 10. 1979), D123 (12. 11. 1979), D125 (14. 11. 1979), D131 (9. 1. 1980).
E2.O zatčení vydala 4. června ČTK zprávu: „Na základě sdělení Generální prokuratury Československé socialistické republiky a Federálního ministerstva vnitra ČTK oznamuje, že v těchto dnech bylo zahájeno trestní stíhání skupiny československých občanů pro podezření ze závažné činnosti namířené proti zájmům československého státu. Pachatelé jako organizovaná skupina po delší dobu soustavně konstruovali lživé informace, rozmnožovali je a rozšiřovali na území ČSSR i v zahraničí s cílem vyvolat nedůvěru veřejnosti vůči státnímu zřízení republiky a jejích orgánů. Obhajovali také pravomocně odsouzené pachatele různých trestných činů, jako například některé únosce letadel a teroristy, kteří ohrozili životy 40 studentů říčanského gymnázia a způsobili smrt řidiče autobusu. Přesto, že byli několikrát důrazně upozorněni na trestnost svého počínání, ve svém jednání neustali a naopak se snažili svou činnost rozšiřovat a zapojit do ní další osoby. V souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními bylo proto pro podezření z uvedené trestné činnosti zahájeno trestní stíhání proti Václavu Havlovi, Jiřímu Němcovi, Václavu Bendovi, Václavu Malému, Ladislavu Lisovi, Jiřímu Dienstbierovi, Jarmile Bělíkové, Daně Němcové, Ottě Bednářové a Petru Uhlovi. Ve vyšetřování se pokračuje.“ (Rudé právo č. 130, 5. června 1979, s. 2.)
Usnesení Správy vyšetřování StB z 28. května 1979 trestní stíhání odůvodňovalo tím, že „zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že jsou vyhotovovány a rozšiřovány ve velkém množství písemnosti směřující k podrývání důvěry obyvatel ČSSR ve státní orgány a vyvolání nepřátelské nálady proti socialistickému společenskému zřízení“. AMV, V-40825 MV, ČVS-8/120-79, sv. 1.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc5
Rok1979
Zpracovanýfalse
OCRfalse