D104

1979, 5. květen, Praha. – Dopis sjezdu Francouzské komunistické strany, vyzývající k veřejné solidaritě s perzekvovanými československými občany.

Vážené delegátky, vážení delegáti!

Charta 77 není žádnou opoziční nebo politicky jednotnou skupinou: jsou mezi námi lidé nejrůznějších politických názorů včetně komunistů. Jsme volným sdružením občanů, kteří se rozhodli usilovat o prosazování a dodržování lidských, občanských a sociálních práv, zakotvených v československých zákonech, přijatých mezinárodních paktech a v Závěrečném aktu helsinské konference. Obracíme se na Vás, protože i vedení Vaší strany se na berlínské konferenci evropských komunistických stran přihlásilo mimo jiné k Závěrečnému aktu helsinské konference.

V době, kdy probíhá Váš sjezd, jsou v Československu, jehož představitelé slovně proklamují komunistické ideály, tisíce občanů i se svými rodinami vystaveny policejním a soudním represím, zákazům povolání a studia a různým dalším perzekucím jen proto, že se rozhodly trvat na svých zákonem zaručených právech či pouze svobodně vyslovit svůj názor. Několik československých občanů bylo dokonce v poslední době odsouzeno do vězení jen za to, že se na příslušné československé úřady obrátili soukromými dopisy, obsahujícími stížnosti nebo kritické podněty.

Chceme Vás zvláště upozornit na konkrétní případy několika občanů, kteří jsou v Československu nevinně žalářováni nebo trestně stíháni přesto – či právě proto – že byli po dlouhá léta členy a dokonce vysokými funkcionáři komunistické strany. Případ mluvčího Charty 77 Jaroslava Šabaty, bývalého člena ústředního výboru KSČ, je Vám jistě dostatečně znám.E1Viz D69 (8. 10. 1878), D72 (13. 10. 1978), D89 (před 9. lednem 1979), D90 (po 11. lednu 1979), D91 (17. 1. 1979), D94 (16. 2. 1979), D98 (31. 3. 1979), též Sdělení VONS č. 92. In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 5, s. 4–5. Je nyní vězněn a právě v těchto dnech mu má být vězení prodlouženo o dalších osmnáct měsíců, neodpykaných z předchozího politického trestu (šest a půl roku). JUDr. Josef Danisz, který jako advokát Jaroslava Šabatu důsledně a statečně hájil, byl vyloučen z advokacie a nyní proti němu bylo v souvislosti s touto obhajobou vzneseno obvinění ze slovního útoku na veřejného činitele – hrozí mu až jeden rok vězení. Významný komunistický novinář Jiří LedererE2Viz D23 (12. 10. 1977) a D25 (1. 11. 1977). je již třetí rok vězněn, protože zasílal do zahraničí literární díla československých autorů. Konečně proti Ladislavu Lisovi,E3Viz Sdělení VONS č. 92. In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 5, s. 6–7. dlouholetému mládežnickému a stranickému funkcionáři, bylo pro jeho aktivní účast v Chartě 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných vzneseno již několik vykonstruovaných obvinění včetně obvinění z křivé výpovědi (o nezákonném postupu příslušníků Státní bezpečnosti) – hrozí mu až tři roky vězení, dva měsíce již strávil ve vazbě.

Již mnohokrát jste se přihlásili k myšlence nedělitelnosti socialismu a svobody. Žádáme Vás proto, abyste se postavili proti pokračování a dalšímu rozšiřování nezákonných represí vůči svobodně smýšlejícím občanům v Československu. Zvláště bychom ocenili, kdybyste se na svém sjezdu veřejně solidarizovali s těmi čtyřmi nezákonně pronásledovanými občany – tři z nich jsou Vaši soudruzi – na jejichž osudy jsme Vás zde upozornili.

Zdravíme Vás a přejeme Vašemu sjezdu úspěšný průběh.

dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier, Zdena Tominová
mluvčí Charty 77.
Mluvčí Charty 77 dr. Jaroslav Šabata je vězněn.

Zdroj
  • Libri prohibiti, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 7, s. 4–5
  • Svědectví, roč. 15 (1979), č. 59, s. 417.
Komentáře
  • Jezdinský, K.: Komentář k dopisu. ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-703 (9. května 1979)
  • Schulz, M.: tamtéž, S-705 (11. května 1979).
E1.Viz D69 (8. 10. 1878), D72 (13. 10. 1978), D89 (před 9. lednem 1979), D90 (po 11. lednu 1979), D91 (17. 1. 1979), D94 (16. 2. 1979), D98 (31. 3. 1979), též Sdělení VONS č. 92. In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 5, s. 4–5.
E2.Viz D23 (12. 10. 1977) a D25 (1. 11. 1977).
E3.Viz Sdělení VONS č. 92. In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 5, s. 6–7.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc5
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse