D100.2

[1979, 20. duben, Praha.]E1Informace o Chartě 77 uveřejnily současně se sdělením mluvčích Charty a správců Fondu občanské pomoci z 20. dubna 1979 zprávu, že „Fond občanské pomoci předal redakci několik kopií dopisů, které v těchto dnech odeslal všem dárcům a finančním přispěvatelům – institucím i jednotlivcům – kteří vytvoření fondu umožnili“. Zpráva přinášela jen obecnou informaci o obsahu dopisů, aniž byli jmenováni adresáti. Tři dopisy, které tu zveřejňujeme jako dokumenty Charty 77, otiskl časopis Západ vycházející v Torontu (roč. 1, č. 3, říjen 1979, s.1) spolu s výzvou přispívat do fondu na tři zahraniční konta Nadace Charty 77 nebo prostřednictvím redakce Západu. U všech tří dopisů – byly v časopise otištěny bez data – byla shodně uvedena jména tří správců Fondu občanské pomoci a tří mluvčích Charty, jakož i jejich plné pražské adresy (v témž znění jako jsou uvedeny v D95). – Dopis mluvčích Charty 77 a správců Fondu občanské pomoci Andreji Sacharovovi s poděkováním za příspěvek a s informací o tom, jak bude použit.

Vážený pane profesore,

hluboce si vážíme Vašeho peněžitého příspěvku, který nám byl doručen, a ubezpečujeme Vás, že ho spravedlivě použijeme k účelům, k nimž jste jej určil. Dovolte nám, abychom využili této příležitosti a znovu Vám vyslovili svůj obdiv k Vašemu statečnému občanskému úsilí, které má tolik společného s tím, o co se pokouší i Charta 77.

V upřímné úctě

dr. Jiří Hájek, Václav Havel, dr. Ladislav Hejdánek,
[správci fondu]
dr. Václav Benda, Zdena Tominová, Jiří Dienstbier
mluvčí Charty 77

E1.Informace o Chartě 77 uveřejnily současně se sdělením mluvčích Charty a správců Fondu občanské pomoci z 20. dubna 1979 zprávu, že „Fond občanské pomoci předal redakci několik kopií dopisů, které v těchto dnech odeslal všem dárcům a finančním přispěvatelům – institucím i jednotlivcům – kteří vytvoření fondu umožnili“. Zpráva přinášela jen obecnou informaci o obsahu dopisů, aniž byli jmenováni adresáti. Tři dopisy, které tu zveřejňujeme jako dokumenty Charty 77, otiskl časopis Západ vycházející v Torontu (roč. 1, č. 3, říjen 1979, s.1) spolu s výzvou přispívat do fondu na tři zahraniční konta Nadace Charty 77 nebo prostřednictvím redakce Západu. U všech tří dopisů – byly v časopise otištěny bez data – byla shodně uvedena jména tří správců Fondu občanské pomoci a tří mluvčích Charty, jakož i jejich plné pražské adresy (v témž znění jako jsou uvedeny v D95).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc4
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse