D100.1

[1979, 20. duben, Praha.]E1Informace o Chartě 77 uveřejnily současně se sdělením mluvčích Charty a správců Fondu občanské pomoci z 20. dubna 1979 zprávu, že „Fond občanské pomoci předal redakci několik kopií dopisů, které v těchto dnech odeslal všem dárcům a finančním přispěvatelům – institucím i jednotlivcům – kteří vytvoření fondu umožnili“. Zpráva přinášela jen obecnou informaci o obsahu dopisů, aniž byli jmenováni adresáti. Tři dopisy, které tu zveřejňujeme jako dokumenty Charty 77, otiskl časopis Západ vycházející v Torontu (roč. 1, č. 3, říjen 1979, s.1) spolu s výzvou přispívat do fondu na tři zahraniční konta Nadace Charty 77 nebo prostřednictvím redakce Západu. U všech tří dopisů – byly v časopise otištěny bez data – byla shodně uvedena jména tří správců Fondu občanské pomoci a tří mluvčích Charty, jakož i jejich plné pražské adresy (v témž znění jako jsou uvedeny v D95). – Dopis mluvčích Charty 77 a správců Fondu občanské pomoci o  zřízení fondu a zásadách rozdělování jeho prostředků s poděkováním za příspěvek, adresovaný zahraničním správcům fondu.E2Zahraničním správcem fondu se stal správní výbor, v jehož čele stál prezident mezinárodního PEN-klubu Per Wästberg, zástupcem Charty 77 byl František Janouch sídlící ve Švédsku. Finanční základ fondu tvořily cena Monismanien, podpora PEN-klubu, Svazu norských spisovatelů, sbírky studentů architektury ve Stockholmu, univerzity v Göteborgu, sbírky švédských dělníků, českých a slovenských emigrantů. Peněžními dary přispěli též individuální dárci. Viz též Nadace Charty 77: Dvacet let. Praha 1989, s. 12–14.

Vážení přátelé,

po udělení švédské ceny Monismanien byl v rámci Charty 77 ustaven Fond občanské pomoci, jehož úkolem je tuto cenu a všechny další finanční prostředky, které Charta 77 dostala nebo v budoucnu dostane, jakož i další příspěvky, které budou našemu fondu zaslány ve prospěch osob politicky perzekvovaných a ve prospěch různých nezávislých kulturních a společenských iniciativ, spravedlivě rozdělovat. Je nám známo, že i Vy jste tímto způsobem přispěli a rádi bychom Vám tímto – jako správci fondu – za Váš příspěvek upřímně poděkovali. Vynasnažíme se ho použít v souladu s Vaším přáním.

Děkujeme Vám i jako občané tohoto státu, kterým záleží na tom, aby se v naší zemi mohly rozvíjet iniciativy směřující k obecné nápravě.

S upřímným pozdravem

dr. Jiří Hájek, Václav Havel, dr. Ladislav Hejdánek
[správci fondu]
dr. Václav Benda, Zdena Tominová, Jiří Dienstbier
mluvčí Charty 77

E1.Informace o Chartě 77 uveřejnily současně se sdělením mluvčích Charty a správců Fondu občanské pomoci z 20. dubna 1979 zprávu, že „Fond občanské pomoci předal redakci několik kopií dopisů, které v těchto dnech odeslal všem dárcům a finančním přispěvatelům – institucím i jednotlivcům – kteří vytvoření fondu umožnili“. Zpráva přinášela jen obecnou informaci o obsahu dopisů, aniž byli jmenováni adresáti. Tři dopisy, které tu zveřejňujeme jako dokumenty Charty 77, otiskl časopis Západ vycházející v Torontu (roč. 1, č. 3, říjen 1979, s.1) spolu s výzvou přispívat do fondu na tři zahraniční konta Nadace Charty 77 nebo prostřednictvím redakce Západu. U všech tří dopisů – byly v časopise otištěny bez data – byla shodně uvedena jména tří správců Fondu občanské pomoci a tří mluvčích Charty, jakož i jejich plné pražské adresy (v témž znění jako jsou uvedeny v D95).
E2.Zahraničním správcem fondu se stal správní výbor, v jehož čele stál prezident mezinárodního PEN-klubu Per Wästberg, zástupcem Charty 77 byl František Janouch sídlící ve Švédsku. Finanční základ fondu tvořily cena Monismanien, podpora PEN-klubu, Svazu norských spisovatelů, sbírky studentů architektury ve Stockholmu, univerzity v Göteborgu, sbírky švédských dělníků, českých a slovenských emigrantů. Peněžními dary přispěli též individuální dárci. Viz též Nadace Charty 77: Dvacet let. Praha 1989, s. 12–14.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc4
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse