D99

1979, 9. duben, Praha. – Odpověď redakci bulletinu Informace o Chartě 77 na její dopis čtenářům.

Jako mluvčí Charty 77 podporujeme Vaši nezávislou iniciativu. Považujeme za žádoucí, aby Informace o Chartě 77 byly k dispozici co největšímu počtu signatářů a příznivců Charty 77 a abyste v intencích, které formulujete v redakčním sdělení, jako až dosud informovali o práci Charty 77, zveřejňovali její dokumenty, sdělení, korespondenci apod. Při této činnosti s Vámi budeme i nadále spolupracovat.E1Samizdatové periodikum Informace o Chartě 77 vydávala v letech 1978–1989 nezávislá redakční skupina v čele s Petrem Uhlem. V době zatčení vydavatele (1979–1984) jej zastupovala Anna Šabatová. Informace o Chartě 77 vycházely většinou každé tři týdny, obsahovaly především dokumenty Charty 77, Sdělení VONS, zprávy a informace o samizdatové tvorbě, o represích aktivistů nezávislých občanských iniciativ, o mezinárodních kontaktech atd. Při příležitosti vydání 20. čísla redakce bulletinu otiskla následující dopis: „Milí čtenáři, letošní páté číslo Informací o Chartě 77 je již dvacátým číslem tohoto periodika, které pro signatáře a příznivce Charty 77 samizdatově vychází od ledna 1978. Informace o Chartě 77 zveřejňují především texty Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, a to pokud možno v plném rozsahu. Informují rovněž o různých, na státní moci nezávislých aktivitách v oblasti boje za lidská práva. Velmi stručně se zmiňují o nezávislých projevech kulturních, vědeckých a politických. Informace o Chartě 77 nejsou bulletinem (zpravodajem, věstníkem) Charty 77; nevydávají je mluvčí Charty 77. Po patnáctiměsíční nezávislé existenci nepovažují členové redakce Informací o Chartě 77 ani mluvčí Charty 77 za vhodné podřídit redakční práci přímé kontrole mluvčích nebo přeměnit Informace o Chartě 77 v tiskový orgán mluvčích či pouhý věstník dokumentů a sdělení Charty. Daný stav vyhovuje i Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který v Informacích o Chartě 77 nalezl vhodný sdělovací prostředek informující o jeho činnosti. Dosavadní nezávislost redakce je také podmínkou postupného uskutečňování našeho záměru být prvkem demokratické kontroly práce mluvčích Charty 77, činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných i práce dalších chartovních či opozičních kolektivů a skupin. Tuto kontrolu nechceme uskutečňovat jednostrannou kritikou, ale vhodným zpravodajstvím, které se někdy neobejde bez hodnotících prvků. Při takovém zpravodajství je však správné a jedině možné veřejně oznámit, na koho se můžete obrátit, budete-li chtít s námi jakkoli spolupracovat nebo vyjádřit nesouhlas s naší prací. Informace o Chartě 77 vydává redakční skupina signatářů Charty 77; příspěvky, zprávy, kritické ohlasy apod. můžete posílat, nejlépe prostřednictvím jiných signatářů Charty 77, na adresu: Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2. Autoři jednotlivých zpráv, článků, kratších komentářů apod., ať už jsou členy redakce, jejími spolupracovníky či náhodnými přispěvateli, mohou používat osobních zkratek či pseudonymů, jejichž význam zůstane redakčním tajemstvím. Takto označené příspěvky nebo články podepsané skutečnými jmény autorů nevyjadřují názory redakce. Nepodepsané zprávy a články jsou redakční. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Budeme také vždy ochotni zvážit možnost kooptace nového člena redakce. V této souvislosti Vám nabízíme pravidelnou práci v redakci nebo alespoň neformální či občasnou spolupráci. Chceme však připomenout, že Informace o Chartě 77 mají cíl informovat, a to především o obraně lidských práv; není v nich místa pro rozsáhlé polemiky, teoretické úvahy, politické či sociální analýzy, historické studie, literární práce či obsáhlejší recenze kulturního zaměření; k tomu slouží jiná nezávislá periodika. Velmi však uvítáme, jestliže nám pošlete texty tohoto druhu nebo alespoň zprávu o tom, že samizdatově vyšly: chceme, byť by to bylo jen anotací se jménem autora a názvem práce, o jejich vzniku informovat. Rádi bychom vydávali Informace o Chartě 77 každé dva až tři týdny. Rozsah jednoho čísla by neměl překročit patnáct strojopisných stran.“ Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 5.

dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier, Zdena Tominová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 5, s. 1.
E1.Samizdatové periodikum Informace o Chartě 77 vydávala v letech 1978–1989 nezávislá redakční skupina v čele s Petrem Uhlem. V době zatčení vydavatele (1979–1984) jej zastupovala Anna Šabatová. Informace o Chartě 77 vycházely většinou každé tři týdny, obsahovaly především dokumenty Charty 77, Sdělení VONS, zprávy a informace o samizdatové tvorbě, o represích aktivistů nezávislých občanských iniciativ, o mezinárodních kontaktech atd. Při příležitosti vydání 20. čísla redakce bulletinu otiskla následující dopis: „Milí čtenáři, letošní páté číslo Informací o Chartě 77 je již dvacátým číslem tohoto periodika, které pro signatáře a příznivce Charty 77 samizdatově vychází od ledna 1978. Informace o Chartě 77 zveřejňují především texty Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, a to pokud možno v plném rozsahu. Informují rovněž o různých, na státní moci nezávislých aktivitách v oblasti boje za lidská práva. Velmi stručně se zmiňují o nezávislých projevech kulturních, vědeckých a politických.
Informace o Chartě 77 nejsou bulletinem (zpravodajem, věstníkem) Charty 77; nevydávají je mluvčí Charty 77. Po patnáctiměsíční nezávislé existenci nepovažují členové redakce Informací o Chartě 77 ani mluvčí Charty 77 za vhodné podřídit redakční práci přímé kontrole mluvčích nebo přeměnit Informace o Chartě 77 v tiskový orgán mluvčích či pouhý věstník dokumentů a sdělení Charty. Daný stav vyhovuje i Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který v Informacích o Chartě 77 nalezl vhodný sdělovací prostředek informující o jeho činnosti. Dosavadní nezávislost redakce je také podmínkou postupného uskutečňování našeho záměru být prvkem demokratické kontroly práce mluvčích Charty 77, činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných i práce dalších chartovních či opozičních kolektivů a skupin. Tuto kontrolu nechceme uskutečňovat jednostrannou kritikou, ale vhodným zpravodajstvím, které se někdy neobejde bez hodnotících prvků.
Při takovém zpravodajství je však správné a jedině možné veřejně oznámit, na koho se můžete obrátit, budete-li chtít s námi jakkoli spolupracovat nebo vyjádřit nesouhlas s naší prací. Informace o Chartě 77 vydává redakční skupina signatářů Charty 77; příspěvky, zprávy, kritické ohlasy apod. můžete posílat, nejlépe prostřednictvím jiných signatářů Charty 77, na adresu: Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2. Autoři jednotlivých zpráv, článků, kratších komentářů apod., ať už jsou členy redakce, jejími spolupracovníky či náhodnými přispěvateli, mohou používat osobních zkratek či pseudonymů, jejichž význam zůstane redakčním tajemstvím. Takto označené příspěvky nebo články podepsané skutečnými jmény autorů nevyjadřují názory redakce. Nepodepsané zprávy a články jsou redakční. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Budeme také vždy ochotni zvážit možnost kooptace nového člena redakce. V této souvislosti Vám nabízíme pravidelnou práci v redakci nebo alespoň neformální či občasnou spolupráci. Chceme však připomenout, že Informace o Chartě 77 mají cíl informovat, a to především o obraně lidských práv; není v nich místa pro rozsáhlé polemiky, teoretické úvahy, politické či sociální analýzy, historické studie, literární práce či obsáhlejší recenze kulturního zaměření; k tomu slouží jiná nezávislá periodika. Velmi však uvítáme, jestliže nám pošlete texty tohoto druhu nebo alespoň zprávu o tom, že samizdatově vyšly: chceme, byť by to bylo jen anotací se jménem autora a názvem práce, o jejich vzniku informovat.
Rádi bychom vydávali Informace o Chartě 77 každé dva až tři týdny. Rozsah jednoho čísla by neměl překročit patnáct strojopisných stran.“ Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 5.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den9
Měsíc4
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse