D96

1979, 8. březen, Praha. – Žádost předsednictvu Federálního shromáždění ČSSR o zrušení absolutního práva přednostní jízdy pro některá policejní vozidla.

Vyhláškou Federálního Ministerstva vnitra 136/78 Sb. byla začleněna vyhláška 100/75 Sb. o pravidlech silničního provozu a zaveden nový pojem „vozidla s absolutním právem přednostní jízdy“.

Odst. 2 § 28 uvádí:

„Řidiči některých vozidel Sboru národní bezpečnosti užívají při doprovodu vozidel zvukového výstražného znamení s pronikavým tónem (sirény), zjevně odlišeného od zvukového znamení (sirény) používané na vozidlech s právem přednostní jízdy, doplněné červenými a modrými světly (dále jen vozidla s absolutním právem přednostní jízdy).“

V odst. 3 téhož paragrafu se pak stanoví:

„Řidiči všech vozidel včetně řidičů vozidel s právem přednostní jízdy jsou povinni vozidlům s absolutním právem přednostní jízdy uvolnit dostatečný prostor pro jejich projetí a bezpodmínečně zastavit vozidlo až do projetí vozidel s absolutním právem přednostní jízdy. Je-li modré nebo červené světlo rozsvíceno na stojícím vozidle, jsou řidiči ostatních vozidel povinni podle okolností zmírnit rychlost jízdy a popř. i zastavit vozidlo.“

Z praxe je známo, že tato „některá vozidla SNB“ doprovázejí vozy vedoucích představitelů KSČ a státu, popřípadě zahraniční státní návštěvy. Podle nové úpravy mají tedy státníci přednost před vozidly záchranné či požární služby, jejichž zpožděním může dojít ke ztrátě lidských životů a zvýšení škod na osobním a společenském majetku.

Vyjadřujeme podiv nad politickou krátkozrakostí autorů změny, která vyvolala pobouření mnohých československých občanů a vrhá podivné světlo na činitele, kteří sebe sama považují za představitele socialistické a dělnické moci. Žádáme předsednictvo FS ČSSR, aby s okamžitou platností zrušilo ustanovení o vozidlech s absolutním právem přednostní jízdy vyhláškou 136/78 Sb., protože jsou v rozporu s veřejnou morálkou, rovností občanů před zákonem a tedy i Ústavou ČSSR.

Václav Benda, Jiří Dienstbier, Zdena Tominová
mluvčí Charty 77
Mluvčí Charty 77 dr. Jaroslav Šabata je vězněn.E1Připsáno rukou.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 4, s. 1
  • Informační materiály, č. 32 (květen 1979), s. 14.
E1.Připsáno rukou.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den8
Měsíc3
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse