D95

1979, 1. březen, Praha. – Sdělení o zřízení Fondu občanské pomoci.

Vzhledem k tomu, že Chartě 77 byla udělena švédská cena MonismanienE1Viz D82 (4. 12. 1978). a že se množí příspěvky od československých občanů i stoupenců lidských práv v zahraničí, rozhodli jsme se vytvořit Fond občanské pomoci.E2Viz dále D100 (20. 4. 1979).

Pověření spravovat získané prostředky na podporu postižených a další potřebné účely, související s úkoly společenství, přijali dr. Jiří Hájek, dr. Ladislav Hejdánek a Václav Havel, kteří budou spolu s mluvčími Charty 77 rozhodovat o způsobech používání fondu. Budou přitom vycházet z podnětů ostatních signatářů a dalších občanů a spolupracovat s nimi.

dr. Václav Benda, Zdena Tominová, Jiří Dienstbier
mluvčí Charty 77

Adresy:

dr. Jiří Hájek, Kosatcová 11, 106 00 Praha 10
dr. Ladislav Hejdánek, Slovenská 11, 120 00 Praha 2
Václav Havel, U dejvického rybníčku 4, 160 00 Praha 6
dr. Václav Benda, Karlovo nám. 18, 120 00 Praha 2
Jiří Dienstbier, Podskalská 8, 120 00 Praha 2
Zdena Tominová, Keramická 3, 170 00 Praha 7

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 3, s. 5
  • Informační materiály, č. 32 (březen 1979), s. 11
  • Listy, roč. 9 (1979), č. 2, s. 62.
E1.Viz D82 (4. 12. 1978).
E2.Viz dále D100 (20. 4. 1979).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den1
Měsíc3
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse