D89

1979, [před 9. lednem],E1Datum u dokumentu neuvedeno, časové určení vyplývá z data podání dokumentu zahraničním agenturám 9. ledna 1979. Praha. – Prohlášení k soudnímu procesu s Jaroslavem Šabatou.

Ve čtvrtek 11. ledna 1979 v 9.00 bude Okresním soudem v Trutnově souzen mluvčí Charty 77 dr. Jaroslav Šabata.

Je obviněn z útoku na veřejného činitele – tak Bezpečnost a prokuratura svérázně interpretuje svědecky potvrzenou skutečnost, že to byli právě příslušníci Bezpečnosti, kteří Jaroslava Šabatu nezákonně zadrželi, aby zmařili jeho setkání s polskými přáteli, hrubě s ním smýkali a bili jím o zeď a nakonec jej ztloukli.E2Jaroslav Šabata byl zatčen 1. října 1978 na hraničním přechodu do Polska před třetí schůzkou představitelů Charty 77 a polského Výboru společenské sebeobrany. Byl zadržen v Peci pod Sněžkou v okrsku VB a napaden příslušníky, proti jejichž nezákonnému jednání se bránil. Byl pak obžalován z útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 trestního zákona. Srv. D69 (8. 10. 1978).

Žádáme československé úřady, aby zastavily tuto protiprávní perzekuci Jaroslava Šabaty, která je dalším pobuřujícím projevem brutálního zacházení s nezávisle smýšlejícími občany.

Vyzýváme všechny doma i v zahraničí, kterým záleží na respektování základních lidských práv, aby takovouto protizákonnou praxi odsoudili a požadovali okamžité zastavení trestního stíhání a propuštění Jaroslava Šabaty na svobodu.E3Dokument byl současně vydán pod názvem Prohlášení k západním agenturám. Obsah je totožný, pouze stylisticky a formálně upravený. Je vlastní rukou podepsán mluvčím Charty 77 dr. Ladislavem Hejdánkem. Nad textem jsou rukopisné poznámky: Autoři: Dienstbier, Hejdánek – agentuře Palach Press předala Tominová dne 9. ledna 1979 – agentuře AFP Dienstbier. Vpravo nahoře datum a rukopisná poznámka: založil s. Beneš. ÚSD, sb. FMV-Ch.

Václav Havel, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 1, s. 19.
E1.Datum u dokumentu neuvedeno, časové určení vyplývá z data podání dokumentu zahraničním agenturám 9. ledna 1979.
E2.Jaroslav Šabata byl zatčen 1. října 1978 na hraničním přechodu do Polska před třetí schůzkou představitelů Charty 77 a polského Výboru společenské sebeobrany. Byl zadržen v Peci pod Sněžkou v okrsku VB a napaden příslušníky, proti jejichž nezákonnému jednání se bránil. Byl pak obžalován z útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 trestního zákona. Srv. D69 (8. 10. 1978).
E3.Dokument byl současně vydán pod názvem Prohlášení k západním agenturám. Obsah je totožný, pouze stylisticky a formálně upravený. Je vlastní rukou podepsán mluvčím Charty 77 dr. Ladislavem Hejdánkem. Nad textem jsou rukopisné poznámky: Autoři: Dienstbier, Hejdánek – agentuře Palach Press předala Tominová dne 9. ledna 1979 – agentuře AFP Dienstbier. Vpravo nahoře datum a rukopisná poznámka: založil s. Beneš. ÚSD, sb. FMV-Ch.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc1
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse