D87

1978, 21. prosinec, Praha. – Poděkování Národnímu svazu francouzských studentů za projev solidarity.

Milí přátelé,

Váš dopis na adresu představitelů Charty 77 ze dne 13. listopadu 1978 jsme přijali jako vítaný projev solidarity s naším každodenním úsilím o naplnění lidských práv a svobod v Československu.E1Představitelům Charty 77 Národní svaz francouzských vysokoškolských studentů (L’Union nationale des étudiants de France – UNEF) pověřil svou delegaci, aby se při návštěvě Mezinárodního svazu studentstva v Praze setkala s představiteli Charty 77. Náš krátký pobyt v Praze bohužel nedovolil realizovat takové setkání; obracíme se tedy na Vás tímto dopisem. Naše organizace již v mnoha případech vyjádřila své stanovisko k různým událostem v Československu. V každém z nám známých případů jsme se prostřednictvím velvyslanectví obraceli na Mezinárodní svaz studentstva s požadavkem, aby mezinárodní studentské hnutí zaujalo stanovisko k porušování lidských práv ve Vaší zemi a ve všech socialistických státech, kde k němu dochází. Jsme přesvědčeni, že svoboda je nedělitelná. Za všech okolností a v každém okamžiku je naší povinností hájit lidská práva a svobody všude, kde jsou ohroženy. S tímto problémem jsme také vystoupili na 12. sjezdu Mezinárodního svazu studentstva v listopadu 1977 v Sofii. Tato iniciativa se samozřejmě nesetkala s kladným ohlasem u mnoha organizací. Dostalo se nám nejen veřejného odsouzení, ale i vysvětlení, že nedostatek informací o skutečných svobodách v socialistických zemích nás vede k nepodloženým tvrzením, která navíc mohou sloužit zájmům reakce. Je jisté, že nemáme vždy k dispozici informace, které bychom si přáli, ale domníváme se, že nedostatečné respektování principů svobodné výměny lidí a myšlenek této informovanosti nenapomáhá. Obracíme se na Vás, abychom vyjádřili pochopení pro Vaše úsilí. Spolu s Vámi požadujeme respektování lidských práv, svobodnou výměnu lidí a myšlenek, svobodu tvorby a jejího zveřejnění, odmítáme cenzuru a jsme proti zákazu výkonu povolání. Rádi bychom měli co nejvíce informací o problémech, se kterými se setkáváte, o Vašich pracovních postizích a vůbec o situacích, kterým musíte čelit. Zajímáme se především o problémy studia a studentů zvláště. Zde bychom rádi diskutovali o obsahu studijních osnov a jejich pluralitě, ale hlavně o celém souboru problémů, které se dotýkají československých studentů. Ujišťujeme Vás, že jsme pevně odhodláni prosazovat principy, ke kterým se hlásíme. Jean Luc Mano, předseda UNEF Michel le Bret, mezinárodní tajemník Union nationale des étudiants de France, 25, rue Bouret, 750 19 Paris, tel. 209–0250 Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 12, s. 3–4. Sdílíme s Vámi přesvědčení, že svoboda je nedělitelná; hluboce si proto vážíme Vaší mezinárodní iniciativy na obranu lidských práv všude tam, kde jsou ohrožena, a věříme, že náš společný zápas bude mít o to větší význam, oč lépe se budeme znát a navzájem se podporovat.

Svobodná výměna myšlenek, informací a lidí má pro mezinárodní spolupráci demokratických sil prvořadý význam; proto budeme spolu s Vámi a s ostatními přáteli ze všech částí světa vždy usilovat o realizaci této svobodné výměny v duchu Závěrečného aktu konference v Helsinkách. Neoddělujeme toto úsilí od zápasu za respektování lidských práv v naší zemi, vždyť svobodná výměna informací v národním a mezinárodním měřítku, svoboda slova a projevu, je jednou z nejpodstatnějších složek práva každého jedince na lidsky důstojný život bez diskriminace, útlaku a vykořisťování.

Zároveň je nesporné, že právě v této oblasti musíme překonávat velké obtíže; pro nás je například prakticky nemožné používat běžného poštovního spojení, naše dopisy prostě nedocházejí, užívání telekomunikačních prostředků je spojeno často s neúnosným rizikem, informace pro vnitřní potřebu musíme zajišťovat primitivní technikou úmorného opisování na stroji atd. Ze všech těchto důvodů vřele vítáme každou osobní návštěvu přátel ze zahraničí; kromě vzájemného poznání a sblížení je to také nejbezpečnější způsob, jak alespoň částečně zajistit plynulejší tok nezkreslených informací. (Jak jistě víte, nám samým je cestování znemožněno.) Věříme, že při nejbližší další návštěvě Vaší delegace v Československu bude možné takové osobní setkání uskutečnit a důkladně pohovořit o problémech československých studentů i o všech ostatních otázkách, které Vás zajímají.

Za několik dní vstoupíme spolu s Vámi do nového roku. Rok 1979 bude – přes všechny represe – již třetím rokem existence a činnosti Charty 77 a to nás naplňuje nadějí. Bude to zároveň jistě další z intenzivních a vzrušených roků poslední doby, v nichž se zřejmě rozhoduje o směru budoucnosti člověčenstva. Přejeme Vám i sobě mnoho duchovních a fyzických sil do dalšího zápasu za lidská práva a svobody, ale i dostatek světlých chvilek tiché radosti a osobního štěstí.

Děkujeme Vám za solidaritu; je to naše společná zbraň i naděje.

Václav Havel, Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

P.S. K tomuto dopisu přikládáme dvě adresy, na nichž je možno v Paříži získat materiály, dokumenty a informace o činnosti Charty 77, z nichž některé jsou také věnovány otázkám československého školství a vysokoškolského studia.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 2 (1978), č. 2, s. 3–4.
E1.Představitelům Charty 77
Národní svaz francouzských vysokoškolských studentů (L’Union nationale des étudiants de France – UNEF) pověřil svou delegaci, aby se při návštěvě Mezinárodního svazu studentstva v Praze setkala s představiteli Charty 77. Náš krátký pobyt v Praze bohužel nedovolil realizovat takové setkání; obracíme se tedy na Vás tímto dopisem.
Naše organizace již v mnoha případech vyjádřila své stanovisko k různým událostem v Československu. V každém z nám známých případů jsme se prostřednictvím velvyslanectví obraceli na Mezinárodní svaz studentstva s požadavkem, aby mezinárodní studentské hnutí zaujalo stanovisko k porušování lidských práv ve Vaší zemi a ve všech socialistických státech, kde k němu dochází.
Jsme přesvědčeni, že svoboda je nedělitelná. Za všech okolností a v každém okamžiku je naší povinností hájit lidská práva a svobody všude, kde jsou ohroženy.
S tímto problémem jsme také vystoupili na 12. sjezdu Mezinárodního svazu studentstva v listopadu 1977 v Sofii. Tato iniciativa se samozřejmě nesetkala s kladným ohlasem u mnoha organizací. Dostalo se nám nejen veřejného odsouzení, ale i vysvětlení, že nedostatek informací o skutečných svobodách v socialistických zemích nás vede k nepodloženým tvrzením, která navíc mohou sloužit zájmům reakce. Je jisté, že nemáme vždy k dispozici informace, které bychom si přáli, ale domníváme se, že nedostatečné respektování principů svobodné výměny lidí a myšlenek této informovanosti nenapomáhá.
Obracíme se na Vás, abychom vyjádřili pochopení pro Vaše úsilí. Spolu s Vámi požadujeme respektování lidských práv, svobodnou výměnu lidí a myšlenek, svobodu tvorby a jejího zveřejnění, odmítáme cenzuru a jsme proti zákazu výkonu povolání.
Rádi bychom měli co nejvíce informací o problémech, se kterými se setkáváte, o Vašich pracovních postizích a vůbec o situacích, kterým musíte čelit. Zajímáme se především o problémy studia a studentů zvláště. Zde bychom rádi diskutovali o obsahu studijních osnov a jejich pluralitě, ale hlavně o celém souboru problémů, které se dotýkají československých studentů.
Ujišťujeme Vás, že jsme pevně odhodláni prosazovat principy, ke kterým se hlásíme.
Jean Luc Mano, předseda UNEF
Michel le Bret, mezinárodní tajemník
Union nationale des étudiants de France, 25, rue Bouret, 750 19 Paris, tel. 209–0250
Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 12, s. 3–4.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den21
Měsíc12
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse