D83

1978, 9. prosinec, Praha. – Žádost zaslaná mluvčím Charty 77 L. Hejdánkem a J. Dienstbierem předsedovi Federální vlády ČSSR L. Štrougalovi o zakročení proti nezákonnému stálému policejnímu dozoru některých signatářů Charty 77.

Vážený pane předsedo vlády,

včera, v pátek 8. prosince asi v 18 hod. 15 min. jsme chtěli navštívit mluvčího Charty 77 spisovatele Václava Havla v jeho dejvickém bytě. Dva uniformovaní příslušníci SNB, sedící u stolku v mezipatře, nám zabránili v přístupu k Havlovu bytu a opsali si údaje z našich občanských průkazů. Tato praxe není nová, již přes rok takto hlídají dnem i nocí policisté byt Petra Uhla a téměř rok Ladislava Hejdánka, předtím i byty prof. Jiřího Hájka, Františka Kriegla a Zdeňka Mlynáře. Občas návštěvníky do bytu nepouštějí. Tím vším porušují řadu československých zákonů.

Tato míra nezákonnosti byla nyní u Václava Havla znovu překročena, neboť z bytu nesmí vycházet. Lze tedy mluvit o domácím vězení, které u nás snad mohou uložit jen určité instance ozbrojených složek svým příslušníkům. To však není všechno. Když Václav Havel otevřel dveře bytu a sešel o několik schodů k nám, zahnal ho jeden z příslušníků zpátky. Z pootevřených dveří nám Václav Havel stačil sdělit, že tentýž příslušník předtím zazvonil, aby mu řekl: „Dostaneš takovou nakládačku, až se posereš.“ Přítomný policista, který i předtím Havlovi vyhrožoval, výrok nepopřel. Václavu Havlovi bylo rovněž vyhrožováno, že neopustí-li do soboty Prahu, bude zatčen.

Četní představitelé státu, i Vy, pane předsedo, několikrát opakovali, že proti Chartě 77 se postupuje výhradně politickými prostředky. Všichni však víme, že iniciativa občanů, signatářů Charty i jiných lidí, kteří kriticky zkoumají československou společnost a předkládají své návrhy řešení jejích problémů, se setkává pouze s policejní reakcí či represí. I nejnovější hrubé útoky na Václava Havla, spisovatele, jehož dílo znají v celém světě, jsou zlobou nad tím, že se ve středu odvážil zúčastnit v Ústí nad Labem odvolacího řízení proti Jiřímu Chmelovi, mladému signatáři Charty 77. Jiří Chmel byl odsouzen soudem první instance v Mostě před několika týdny k 18 měsícům vězení a odvolací soud nyní rozsudek potvrdil. Přitom ani při přelíčení nebylo prokazováno nic jiného, než že Jiří Chmel podepsal Chartu 77 a že v jeho bytě údajně podepsali Chartu 77 jiní mladí lidé, přičemž druhé obvinění ani prokázáno nebylo.E1Viz též Sdělení VONS č. 60 a 61, Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 14, s. 13 a č. 15, s. 18–19.

Žádáme Vás, pane předsedo, abyste z moci svého úřadu zakročil proti těmto novým nezákonnostem, které jen zostřují situaci, jsou urážkou vyspělého obyvatelstva naší země a nejsou hodny ani vlády, jíž předsedáte.

dr. Ladislav Hejdánek, mluvčí Charty 77
Jiří Dienstbier, novinářE2Jiří Dienstbier podepsal dokument jako signatář Charty 77.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77 (archiv J. Hájka). – Strojopis, průpis
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 15, s. 21.
E1.Viz též Sdělení VONS č. 60 a 61, Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 14, s. 13 a č. 15, s. 18–19.
E2.Jiří Dienstbier podepsal dokument jako signatář Charty 77.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den9
Měsíc12
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse