D82

1978, 4. prosinec, Praha. – Poděkování Výboru pro udílení ceny Monismanien v Uppsale za udělení švédské kulturní ceny za rok 1978 Chartě 77.

Vážené dámy a pánové,

děkujeme Vám jménem všech signatářů Charty 77 za udělení ceny Monismanien.E1Cena Monismanien ve výši 15 000 švédských korun je od roku 1975 udělována osobám nebo organizacím, které přispěly aktivně k obraně svobody projevu nebo svobody umění. Cenu založil ředitel švédské filmové společnosti Svensk Film-Industrie z výnosu příjmů za film Monismanien, který kritizoval tendence moderních společností k omezování osobní svobody. Poprvé byla cena udělena organizaci Amnesty International. Při přebírání ceny v Uppsale přečetl prof. F. Janouch poděkování mluvčích Charty 77. Viz dále D100 (9. 4. 1979). Této pocty si všichni velice vážíme, tím spíš, že známe koncepci této ceny a že víme, komu jste ji udělili v předchozích letech. Domníváme se, že právo člověka na svobodný a důstojný život by mělo být společnou starostí všech lidí dobré vůle, bez ohledu na hranice států a společenských systémů, a udělení ceny Monismanien chápeme jako projev téhož přesvědčení. V naší práci nás neobyčejně posiluje vědomí, že i v zemích, které mají podstatně jiné problémy než my, žijí lidé, kteří se o nás zajímají a kteří nás podporují. Víme, že takových lidí je právě ve Švédsku hodně, a udělení ceny Monismanien chápeme i jako výraz této skutečnosti. Ještě jednou Vám děkujeme a srdečně Vás zdravíme.

Václav Havel, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

(Poznámka: Cena bude Chartě oficiálně udělena 4. 12. v Uppsale, převezme ji prof. Janouch, přečte přitom toto naše poděkování, které pak bude zveřejněno. Před 4. 12. tedy prosíme nešířit.)

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 14, s. 9.
Literatura
  • Nadace Charty 77: Dvacet let. Praha 1998, s. 11–13.
E1.Cena Monismanien ve výši 15 000 švédských korun je od roku 1975 udělována osobám nebo organizacím, které přispěly aktivně k obraně svobody projevu nebo svobody umění. Cenu založil ředitel švédské filmové společnosti Svensk Film-Industrie z výnosu příjmů za film Monismanien, který kritizoval tendence moderních společností k omezování osobní svobody. Poprvé byla cena udělena organizaci Amnesty International. Při přebírání ceny v Uppsale přečetl prof. F. Janouch poděkování mluvčích Charty 77. Viz dále D100 (9. 4. 1979).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc12
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse