D81

1978, 30. listopad, Praha. – Blahopřání Janu Pavlovi II. ke zvolení papežem.

Vaše svatosti,

československá občanská iniciativa Charta 77 sdružuje občany různých smýšlení, které spojuje společná vůle bojovat za respektování lidských práv a svobod. Domníváme se, že navzdory této názorové různosti signatářů Charty 77 můžeme za všechny bez rozdílu vyslovit radost z toho, že se hlavou římskokatolické církve stal příslušník národa, s nímž nás spojuje společný osud i společné starosti, a že jste to právě Vy, známý svými statečnými vystoupeními na obranu lidských práv a svobodného lidského života. Jsme šťastni, že jste bezprostředně po své volbě oslovil i naše národy a že jste ve svém úřadě už několikrát vyjádřil své odhodlání zastávat se všech, kteří trpí za to, že se snaží naplnit důstojně své lidské poslání. Věříme, že nezapomenete ani na ty z nich, kteří jsou vězněni pro své názory. Dovolte nám, abychom Vám jménem Charty 77 blahopřáli k Vašemu zvolení a vyslovili Vám svou úctu a obdiv.

dr. Ladislav Hejdánek, Václav Havel
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, Fotokopie.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 14, s. 8.
  • Studie, č. 61 I/1979, s. 88
  • ÚSD, sb. RFE, S-552 (9. 12. 1978).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc11
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse