D79

1978, 20. listopad, Praha. – Dopis sjezdu Všeobecné konfederace práce (CGT) v Grenoblu s poděkováním za projevy solidarity s úsilím Charty 77.

Vážení přátelé a soudruzi,

u příležitosti Vašeho sjezduE140. sjezd Všeobecné konfederace práce (Confédération Génerale du Travail, CGT – největší francouzská odborová ústředna založená v roce 1895) zaslal Chartě 77 ze svého sjezdu poselství, v němž jí vyjádřil podporu a solidaritu. Samotný průběh sjezdu však nevyzněl vůči Chartě jednoznačně: část delegátů nepřipustila přijetí rezoluce odsuzující uvěznění Jana Šimsy a Jaroslava Šabaty. Srv. 40. sjezd CGT a Charta 77. In: Infoch, roč. 2 (1979), č. 1, s. 2–3; Sjezd francouzské odborové ústředny CGT a Charta. ČSDS, sb. Charta 77. chceme pozdravit nejen všechny jeho delegáty, ale také všechny členy Vaší organizace, kteří sympatizují s naším úsilím. Nemůžeme přitom nevzpomenout, že také další odboráři, z Francie i z jiných zemí, nám vyjádřili svou solidaritu.

Myslíme rovněž na schůzku delegace CGT a zástupců Charty 77 na jaře tohoto roku v Praze a na solidaritu, kterou jste projevili ve sdělení Konfederální kanceláře CGT o zákazu povolání v Československu i jinde ve světě.E2Zástupci CGT a Charty 77 se sešli 21. dubna 1978 v Praze v průběhu zasedání Světové odborové federace (SOF). Viz D49 (6. 4. 1978). Jak je Vám známo, hnutí Charty 77 za respektování lidských práv a svobod pokračuje ve své činnosti, a to přes šikany, jimž je vystaveno. Jakkoli toto hnutí odpovídá především vnitřním požadavkům a jakkoli reaguje na situaci v naší zemi, je spojeno solidaritou se všemi obránci lidských práv a svobod ve světě.

Věříme, že budete i nadále projevovat zájem a solidaritu s hnutím Charty 77 a s dalšími formami podobného boje, rozvíjejícího se v Československu či jiných zemích, a posíláme Vám, vážení přátelé a soudruzi, srdečné pozdravy a upřímně Vám přejeme úspěch ve Vašem boji.

Ladislav Hejdánek, Václav Havel
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 1, s. 2.
E1.40. sjezd Všeobecné konfederace práce (Confédération Génerale du Travail, CGT – největší francouzská odborová ústředna založená v roce 1895) zaslal Chartě 77 ze svého sjezdu poselství, v němž jí vyjádřil podporu a solidaritu. Samotný průběh sjezdu však nevyzněl vůči Chartě jednoznačně: část delegátů nepřipustila přijetí rezoluce odsuzující uvěznění Jana Šimsy a Jaroslava Šabaty. Srv. 40. sjezd CGT a Charta 77. In: Infoch, roč. 2 (1979), č. 1, s. 2–3; Sjezd francouzské odborové ústředny CGT a Charta. ČSDS, sb. Charta 77.
E2.Zástupci CGT a Charty 77 se sešli 21. dubna 1978 v Praze v průběhu zasedání Světové odborové federace (SOF). Viz D49 (6. 4. 1978).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc11
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse