D78

1978, 16. listopad, Varšava – Praha. – Otevřený dopis Výboru společenské sebeobrany (KOR) a Charty 77 Federálnímu shromáždění ČSSR a Sejmu PLR, protestující proti zásahu československé a polské Bezpečnosti, jímž byla znemožněna schůzka zástupců KSS-KOR a Charty 77.E1Srv. D69 (8. 10. 1978).

Výbor společenské sebeobrany (KOR) a Charta 77 jsou nezávislé občanské iniciativy, které vznikly a pracují ve shodě se zákony svých zemí. Zástupci těchto společenství se chtěli dne 1. 10. 1978 sejít na Cestě československo-polského přátelství v Krkonoších k přátelské schůzce, aby si pohovořili o své práci. Bezpečnostní orgány obou států v den plánované schůzky obsadily pohraniční oblast, aby schůzku znemožnily. Jejím účastníkům nebylo dovoleno vstoupit na tuto cestu, normálně přístupnou občanům obou států, čímž byla hrubě omezena jejich osobní svoboda. Někteří z nich byli dokonce bez jakéhokoliv věcného důvodu zadrženi na 48 hodin (Adam Michnik, Jan Lityński, Piotr Naimski, Jiří Němec, Tomáš Petřivý), přičemž na mluvčího Charty 77 dr. Jaroslava Šabatu uvalil okresní prokurátor v Trutnově Doležal později vazbu a vznesl proti němu obvinění, že napadl příslušníka Bezpečnosti. Přitom je nám naopak známo, že se Jaroslav Šabata nechal pokojně odvést na policejní stanici, kde ho později policisté bezdůvodně napadli a surově zbili. Protestujeme proti tomuto protiprávnímu jednání polské a československé bezpečnosti a žádáme, abyste se zasadili o nápravu jeho následků, především o okamžité propuštění dr. Jaroslava Šabaty, a abyste svým vlivem dosáhli toho, aby se příště takové akce neopakovaly. Poškozují prestiž obou zemí.

Výbor společenské sebeobrany (KOR)
Charta 77 – mluvčí dr. Ladislav Hejdánek, Václav Havel

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 13, s. 10.
Plné znění
  • In: Charta 77. Rok 1978, Samizdatový sborník, s. 82
  • Informační materiály, č. 31 (prosinec 1978), s. 8
  • Národní politika, č. 1 (leden 1979), s. 6
  • Svědectví, roč. 15 (1978), č. 57, s. 201.
Komentář
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-494 (12. 10. 1978).
E1.Srv. D69 (8. 10. 1978).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den16
Měsíc11
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse