D77

1978, 6. listopad, Praha. – Dopis Charty 77 a VONS mezinárodnímu kongresu v západním Berlíně na obranu Rudolfa Bahra.

Milí přátelé!

Srdečně Vás zdravíme a přejeme úspěch Vašemu jednání.E1Ve dnech 16.–19. listopadu 1978 se konal v západním Berlíně mezinárodní kongres o jednotlivých aspektech Bahrových ekonomických a politických analýz. Viz D61 (22. 7. 1978) a poznámku k němu. Osud ekonoma Rudolfa Bahra, který byl vloni v NDR uvězněn a letos odsouzen k osmi letům vězení, znepokojuje také nás v Československu. Je nám zřejmé, že obvinění z vyzvědačství bylo vzneseno proto, že R. Bahro napsal knihu Alternativa, která je pokusem o marxistickou analýzu systému tzv. reálného socialismu. Mezinárodní kongres, který se koná nejen na jeho obranu, ale chce kritickým způsobem hodnotit jeho názory, je však důkazem, že v dnešním světě nelze potlačit myšlenku a že represe, která má izolovat toho, kdo myšlenku vyslovil, se nakonec obrátí proti těm, kteří ho chtějí umlčet.

Považujeme R. Bahra za politického vězně, který je žalářován pro své přesvědčení. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných mu již v srpnu t. r. vyslovil svou solidaritu. Také čtrnáct signatářů Charty 77 spolu se sedmi členy polského Výboru společenské sebeobrany (KOR) vzpomnělo ve společném dopisu R. Bahra mezi těmi, kdo jsou ve východní Evropě vězněni za opoziční činnost nebo za obranu lidských práv.

Požádali jste nás, abychom na Váš kongres poslali alespoň písemné příspěvky, neboť kongresu se mohou osobně zúčastnit jen ti z nás, kteří žijí v exilu. I když pro technické potíže nebudeme moci zaslat větší počet příspěvků, mají mnozí signatáři Charty 77 o takovou diskusi zájem, rádi bychom se proto seznámili s materiály Vašeho kongresu.

Charta 77 jako společenství občanů usilujících o lidská práva sdružuje lidi nejrůznějšího politického zaměření, a proto jejich názory na Bahrovo dílo budou jistě značně odlišné, to je ovšem ku prospěchu věci samé. Bez ohledu na své politické a ekonomické názory zaujímáme však všichni jasné a pevné stanovisko k osobě R. Bahra; tento kritik režimu musí být propuštěn a jemu i všem ostatním musí být poskytnuta možnost svou kritiku přednést veřejně, především ve své vlastní zemi, tj. v NDR.

Solidarizujeme se s Vaším zápasem za propuštění R. Bahra a těšíme se na další spolupráci.

dr. Ladislav Hejdánek, Václav Havel
mluvčí Charty 77
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 13, s. 4.
E1.Ve dnech 16.–19. listopadu 1978 se konal v západním Berlíně mezinárodní kongres o jednotlivých aspektech Bahrových ekonomických a politických analýz. Viz D61 (22. 7. 1978) a poznámku k němu.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den6
Měsíc11
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse