D76

1978, 6. listopad, Praha. – Sdělení o rezignaci M. Kubišové na funkci mluvčí Charty 77 a dočasném pověření V. Havla touto funkcí a dopis M. Kubišové signatářům Charty 77.

Charta 77 oznamuje, že než bude moci nastoupit designovaný nástupce odstupující Marty Kubišové, byl pověřen funkcí mluvčího Charty 77 Václav Havel. Po dobu nezákonného věznění třetího mluvčího dr. Jaroslava Šabaty budou mluvčí všechny dokumenty Charty konzultovat s těmi signatáři, které Jaroslav Šabata k tomu pověřil.E1Jaroslav Šabata pověřil Jiřího Dienstbiera a Rudolfa Slánského.

dr. Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, Václav Havel
mluvčí Charty 77

Dopis Marty Kubišové signatářům Charty 77

Drazí přátelé, po předběžném rozhovoru s PhDr. Ladislavem Hejdánkem a po dnešní konzultaci s lékařem jsem nucena Vám oznámit, že nadále nemohu ze zdravotních důvodů pokračovat ve vykonávání funkce mluvčí Charty 77.E2Důvodem rezignace bylo těhotenství M. Kubišové. Přestože se M. Kubišová uchýlila do soukromí, Čs. televize v lednu 1979 odvysílala pořad Pod maskou soukromníka, v němž bylo její jméno uvedeno v souvislosti s trestnou činností.

Budu si vždy pokládat za čest, že mi naše společné úsilí umožnilo více než rok žít v blízkosti tak skvělých lidí, jakými jsou prof. Jiří Hájek, PhDr. Ladislav Hejdánek a dr. Jaroslav Šabata. Především jim chci poděkovat za spolupráci, která mi přinesla mnoho vzácných – a dosud neznámých – životních zkušeností. (Moje zatím nejzajímavější angažmá!)

Všem signatářům Charty 77 upřímně děkuji za účinnou pomoc a za důvěru, jež pro mne znamenala důležitou podporu při plnění svěřených úkolů. Vaše Marta Kubišová (Soudní ul. č. 12, Praha 4 – Pankrác)

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Studie, č. 62 II/1979, s. 176.
E1.Jaroslav Šabata pověřil Jiřího Dienstbiera a Rudolfa Slánského.
E2.Důvodem rezignace bylo těhotenství M. Kubišové. Přestože se M. Kubišová uchýlila do soukromí, Čs. televize v lednu 1979 odvysílala pořad Pod maskou soukromníka, v němž bylo její jméno uvedeno v souvislosti s trestnou činností.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den6
Měsíc11
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse