D66

1978, počátkem září, Krkonoše.E1Datum ani místo nebylo na dokumentu z bezpečnostních důvodů uvedeno. Podle Anny Šabatové není vyloučeno, že se druhá schůzka konala již koncem srpna. O tom, že to bylo nejpozději počátkem září 1978, vypovídá skutečnost, že interview s českými disidenty, které na druhé schůzce pořídili Jan Lityński a Antoni Macierowicz, byl publikován v informačním bulletinu KOR (č. 23) 11. září 1978 (v německém překladu byl pak přetištěn v Neues Forum, květen-červen 1979). Londýnské listy (říjen– listopad 1978), s. 2–3, uvádějí datum schůzky 20. září 1978. Setkání se uskutečnilo opět na československo-polských hranicích v Krkonoších a zúčastnili se jej Jiří Bednář, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, Pavel Landovský, Jiří Němec, Anna Šabatová, Vlastimil Třešňák, Petr Uhl a z polské strany Jan Lityński, Antoni Macierowicz, Adam Michnik, Piotr Naimski, Zbygniew Romaszewski. – Komuniké Charty 77 a Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR) o druhém československo-polském setkání.

V září 1978 se už podruhé sešli zástupci Výboru společenské sebeobrany (KOR) a signatáři Charty 77 na československo-polské hranici, aby pokračovali v rozhovorech o vzájemné spolupráci a konkretizovali dohody z prvního setkání.

Rozhodli jsme se ustavit stálé pracovní skupiny, které budou paralelně pečovat o pravidelnou a rychlou výměnu informací, což nám umožní účinnější vzájemnou podporu. Projednali jsme možnost přípravy společných dokumentů a uspořádání politologického semináře o smyslu nezávislých občanských iniciativ v zemích východní Evropy, k němuž chceme přizvat i přátele z dalších zemí. Dohodli jsme se též na dalších formách spolupráce, především v oblasti kultury.

Ze své první schůzky jsme odeslali dopis zastáncům lidských práv v Arménii, Bulharsku, Estonsku, Gruzii, Litvě, Maďarsku, NDR, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině.E2Viz D63 (27. 7. 1978), 20. září se současně v Praze a ve Varšavě konala tisková konference, na níž byli západní novináři seznámeni s materiály z čs.–polské schůzky. Již 18. září byli vyslýcháni L. Hejdánek, M. Kubišová a J. Šabata a varováni před rozvíjením čs.–polských styků, 20. září byli zadrženi Václav Malý, manželé Hyblerovi, Tomáš Petřivý a další. Srv. Sdělení VONS č. 38 in Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 11, s. 15. Třetí setkání, které se mělo uskutečnit 1. října 1978 a na kterém se měla domluvit organizace mezinárodního politologického kolokvia o významu nezávislých občanských iniciativ, bylo zásahem československé a polské Bezpečnosti zmařeno. Před setkáním byl zadržen Jaroslav Šabata, obviněn z útoku na veřejného činitele a 27 měsíců vězněn. Viz D69 (8. 10. 1978).

Výbor společenské sebeobrany (KSS-KOR)
dr. Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, dr. Jaroslav Šabata – mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 11, s. 1
  • Charta 77. Rok 1978. Samizdatový sborník, s. 75
  • Listy, roč. 8 (1978), č. 6, s. 1
  • Informační materiály č. 31 (prosinec 1978), s. 7
  • Skilling, H. G.: Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. Londýn 1981, s. 276.
Komentář
  • Londýnské listy, říjen–listopad 1978, s. 2–3.
E1.Datum ani místo nebylo na dokumentu z bezpečnostních důvodů uvedeno. Podle Anny Šabatové není vyloučeno, že se druhá schůzka konala již koncem srpna. O tom, že to bylo nejpozději počátkem září 1978, vypovídá skutečnost, že interview s českými disidenty, které na druhé schůzce pořídili Jan Lityński a Antoni Macierowicz, byl publikován v informačním bulletinu KOR (č. 23) 11. září 1978 (v německém překladu byl pak přetištěn v Neues Forum, květen-červen 1979). Londýnské listy (říjen– listopad 1978), s. 2–3, uvádějí datum schůzky 20. září 1978.
Setkání se uskutečnilo opět na československo-polských hranicích v Krkonoších a zúčastnili se jej Jiří Bednář, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, Pavel Landovský, Jiří Němec, Anna Šabatová, Vlastimil Třešňák, Petr Uhl a z polské strany Jan Lityński, Antoni Macierowicz, Adam Michnik, Piotr Naimski, Zbygniew Romaszewski.
E2.Viz D63 (27. 7. 1978),
20. září se současně v Praze a ve Varšavě konala tisková konference, na níž byli západní novináři seznámeni s materiály z čs.–polské schůzky. Již 18. září byli vyslýcháni L. Hejdánek, M. Kubišová a J. Šabata a varováni před rozvíjením čs.–polských styků, 20. září byli zadrženi Václav Malý, manželé Hyblerovi, Tomáš Petřivý a další. Srv. Sdělení VONS č. 38 in Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 11, s. 15.
Třetí setkání, které se mělo uskutečnit 1. října 1978 a na kterém se měla domluvit organizace mezinárodního politologického kolokvia o významu nezávislých občanských iniciativ, bylo zásahem československé a polské Bezpečnosti zmařeno. Před setkáním byl zadržen Jaroslav Šabata, obviněn z útoku na veřejného činitele a 27 měsíců vězněn. Viz D69 (8. 10. 1978).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc9
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse