D63

[1978, 27. červenec,E1Datování je odvozeno od datování předcházejícího dokumentu (D62). Krkonoše.] – Společný dopis Charty 77 a polského Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR) obráncům lidských práv ve východní Evropě a v SSSR, přijatý na první schůzce zástupců obou občanských iniciativ.E2Vzhledem k tomu, že se mluvčí Charty 77 v komuniké o druhém československo-polském setkání na společný dopis Charty 77 a KSS-KOR vysloveně odvolávali, a tak stvrdili jeho autencitu, lze jej považovat za dokument Charty 77, nikoli jen skupinovou záležitost. Kromě účastníků setkání byl dopis dodatečně signován ještě dalšími polskými a českými přáteli.

Milí přátelé,

srdečně Vás zdravíme z pracovních schůzek zástupců Výboru společenské sebeobrany (KOR) a signatářů Charty 77 na československo-polské hranici. Nemáme bohužel zatím možnost sejít se osobně i s Vámi, a proto bychom Vás rádi ujistili, že si velice vážíme Vašich statečných občanských postojů a vůle bojovat za to, aby lidé v našich zemích žili svobodněji a důstojněji a aby se nemuseli bát svévole mocných. Víme z vlastní zkušenosti, s jakými obtížemi je nebo může být tento boj spojen, a uvědomujeme si dobře, že Vám jde o tytéž hodnoty jako nám. Myslíme často na ty, kteří za svůj boj musí ve Vašich zemích trpět v žalářích, myslíme na R. Bahra, V. Čermovila, Z. Gamsachurdiju, A. Ginzburga, V. Moroze, J. Orlova, V. Pjatkuse, A. Podrabinka, A. Ruděnka, A. Ščaranského, V. Sucheviče, O. Tichého a mnohé další. Děkujeme Vám za podporu, kterou nám projevujete, a ujišťujeme Vás znovu o své solidaritě s Vámi. Naše národy jsou dnes víc než kdy dosud svázány společným osudem. O to důležitější je, aby i ti, kteří se snaží tento osud zlepšit, spojovali své síly.

Jiří Bednář, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Jiří Hájek, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Amka Kowalska, František Kriegel, Marta Kubišová, Jacek Kuroń, Pavel Landovský, Jan Lityński, Antoni Macerewicz, Adam Michnik, Piotr Naimski, Jiří Němec, Zbygniew Romaszewski, Jaroslav Šabata, Anna Šabatová, Vlastimil Třešňák, Petr Uhl.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 11, s. 1.
E1.Datování je odvozeno od datování předcházejícího dokumentu (D62).
E2.Vzhledem k tomu, že se mluvčí Charty 77 v komuniké o druhém československo-polském setkání na společný dopis Charty 77 a KSS-KOR vysloveně odvolávali, a tak stvrdili jeho autencitu, lze jej považovat za dokument Charty 77, nikoli jen skupinovou záležitost. Kromě účastníků setkání byl dopis dodatečně signován ještě dalšími polskými a českými přáteli.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den27
Měsíc7
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse