D61

1978, 22. červenec, Praha. – Sdělení o odsouzení východoněmeckého filozofa a ekonoma Rudolfa Bahra.

Charta 77 vyjadřuje znepokojení a rozhořčení nad rozsudkem soudu Německé demokratické republiky, jímž byl nedávno odsouzen občan NDR Rudolf BahroE1Rudolf Bahro byl 30. června 1978 odsouzen ve východním Berlíně k osmi letům odnětí svobody. Příčinou odsouzení byl jeho spis Alternativa (Kolín-Frankfurt nad Mohanem 1977), kriticky analyzující zbyrokratizované východoevropské komunistické strany (česky vyšel v březnu 1979 v samizdatu). Rozhodující roli v jeho rozchodu s režimem NDR sehrála vojenská intervence v Československu 1968. V západním Berlíně byl 16. února 1978 založen Výbor pro propuštění R. Bahra, podobný výbor vznikl ve Francii a Velké Británii. 16.–19. listopadu 1978 se v západním Berlíně pod názvem „Proměna ve východní Evropě – socialistická alternativa“ konal mezinárodní kongres o jeho analýzách, který přispěl k jeho popularitě a vyvolal solidaritu pokrokové světové veřejnosti. Československou opozici zastupoval na kongresu mj. J. Pelikán, z německé strany např. R. Dutschke, W. Biermann, W. Brandt aj. Prohlášení účastníků kongresu in: Listy, roč. 9 (1979), č. 1, s. 52. Viz též D77 (6. 11. 1978). Na základě amnestie, která se mj. týkala i dalších politických vězňů NDR, byl 11. října 1979 R. Bahro propuštěn z vězení a vyhoštěn ze země. V SRN se angažoval ve straně Zelených. k trestu odnětí svobody v trvání osmi let. Jsme přesvědčeni, že tímto rozsudkem má být umlčen autor knihy Alternativa, která je tvůrčím rozborem společenského systému NDR a zemí východní Evropy. Soudní proces s marxistickým ekonomem a filozofem Rudolfem Bahrem je útokem proti občanským a politickým právům a rozvíjejícímu se kritickému myšlení v NDR a v dalších zemích.

dr. Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, Fotokopie.
Komentáře
  • Informační materiály, březen 1978, č. 27–28
  • Pelikán, J.: Možnosti a cesty změn „reálného socialismu“. (Nad knihou Alternativa Rudolfa Bahra.) In: Listy, roč. 4 (1979), č. 5, s. 21–26.
E1.Rudolf Bahro byl 30. června 1978 odsouzen ve východním Berlíně k osmi letům odnětí svobody. Příčinou odsouzení byl jeho spis Alternativa (Kolín-Frankfurt nad Mohanem 1977), kriticky analyzující zbyrokratizované východoevropské komunistické strany (česky vyšel v březnu 1979 v samizdatu). Rozhodující roli v jeho rozchodu s režimem NDR sehrála vojenská intervence v Československu 1968.
V západním Berlíně byl 16. února 1978 založen Výbor pro propuštění R. Bahra, podobný výbor vznikl ve Francii a Velké Británii. 16.–19. listopadu 1978 se v západním Berlíně pod názvem „Proměna ve východní Evropě – socialistická alternativa“ konal mezinárodní kongres o jeho analýzách, který přispěl k jeho popularitě a vyvolal solidaritu pokrokové světové veřejnosti. Československou opozici zastupoval na kongresu mj. J. Pelikán, z německé strany např. R. Dutschke, W. Biermann, W. Brandt aj. Prohlášení účastníků kongresu in: Listy, roč. 9 (1979), č. 1, s. 52. Viz též D77 (6. 11. 1978).
Na základě amnestie, která se mj. týkala i dalších politických vězňů NDR, byl 11. října 1979 R. Bahro propuštěn z vězení a vyhoštěn ze země. V SRN se angažoval ve straně Zelených.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den22
Měsíc7
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse