D59

1978, 18. červenec, Praha. – Otevřený dopis Charty 77 a VONS matce a manželce Anatolije Ščaranského a manželce Alexandra Ginzburga, odsouzených obránců lidských práv v Sovětském svazu.

Vážené paní,

s napětím jsme sledovali průběh soudních procesů s Alexandrem Ginzburgem a Anatolijem ŠčaranskýmE1Anatolij Ščaranskij, narozený 1948 v Sovětském svazu, byl pro svou disidentskou aktivitu v roce 1977 zatčen a v roce 1978 odsouzen na 13 let odnětí svobody. V důsledku světové kampaně za jeho propuštění byl roku 1986 amnestován a emigroval do Izraele. Alexandr Ginzburg, narozený 1936, napsal Bílou knihu o případu Siňavského a Daniela. Odsouzen roku 1968 na 5 let, propuštěn 1972. Spolupracovník A. Solženicyna. Znovu souzen roku 1978. – sovětskými obránci lidských práv – a jsme krajně rozhořčeni jejich výsledky. Naše rozhořčení je o to větší, že současně s inscenací těchto procesů byl jiný sovětský občan, který se v hnutí za lidská práva neangažoval, odsouzen k trestu smrti.

Již u příležitosti odsouzení Jurije Orlova, Zviada Gamsachurdii a Maraba KostavaE2Dokument u příležitosti odsouzení Jurije Orlova, Zviada Gamsachurdii a Maraba Kostava se nepodařilo nalézt a není ani zaznamenán v anotovaném seznamu dokumentů v knize Charta 77: 1977–1989. O vězněných obráncích lidských práv ve východní Evropě viz Společný dopis obráncům lidských práv ve východní Evropě v D63 (srpen 1978). jsme uvedli, že tito sovětští občané sledují stejné cíle jako Charta 77: dodržování lidských práv a demokratických svobod, které se státní orgány zavázaly respektovat. Varovali jsme před inscenováním dalších procesů, jmenovitě s Alexandrem Ginzburgem a Anatolijem Ščaranským; takové procesy se bezprostředně dotýkají všech lidí a tedy i nás, ať už jsou zaměřeny proti obráncům lidských práv v Československu nebo kdekoli v zahraničí.

Jsme přesvědčeni, že mezinárodní solidarita s oběťmi zvůle mocenských orgánů přispěje k osvobození sovětských obránců lidských práv. Během procesů jsme mysleli i na Vás a doufali jsme, že nevídaný rozmach této solidarity, účast milionů lidí z celého světa, kteří byli v duchu s Vámi a s Vašimi příbuznými, je světlým bodem a nadějí v utrpení, které prožíváte. Byli bychom rádi, kdyby Alexander Ginzburg a Anatolij Ščaranskij mohli být informováni o tom, že i v Československu mají četné přátele.

Jako obránci lidských práv, působící v občanské iniciativě Charta 77, apelujeme na podobné občanské iniciativy a také na zájmová a politická seskupení, na věřící, náboženské, humanitní a svobodomyslné společenství ve světě, která usilují o demokracii a o práva pro nejširší vrstvy obyvatelstva, aby podle svých možností podnikly účinné akce vedoucí k osvobození Anatolije Ščaranského a Alexandra Ginzburga, Jurije Orlova, Viktorase Piatkuse a dalších sovětských obránců lidských práv.

Přejeme si, vážené paní, abychom mohli brzy se spolu s Vámi radovat z propuštění Vašich blízkých.

dr. Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 10, s. 12.
E1.Anatolij Ščaranskij, narozený 1948 v Sovětském svazu, byl pro svou disidentskou aktivitu v roce 1977 zatčen a v roce 1978 odsouzen na 13 let odnětí svobody. V důsledku světové kampaně za jeho propuštění byl roku 1986 amnestován a emigroval do Izraele. Alexandr Ginzburg, narozený 1936, napsal Bílou knihu o případu Siňavského a Daniela. Odsouzen roku 1968 na 5 let, propuštěn 1972. Spolupracovník A. Solženicyna. Znovu souzen roku 1978.
E2.Dokument u příležitosti odsouzení Jurije Orlova, Zviada Gamsachurdii a Maraba Kostava se nepodařilo nalézt a není ani zaznamenán v anotovaném seznamu dokumentů v knize Charta 77: 1977–1989. O vězněných obráncích lidských práv ve východní Evropě viz Společný dopis obráncům lidských práv ve východní Evropě v D63 (srpen 1978).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den18
Měsíc7
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse