D57

1978, 11. červen, Praha. – Žádost o propuštění uvězněného Jana Šimsy, zaslaná generálnímu prokurátorovi Jánu Feješovi.

Dne 30. 5. 1978 byl policejně zadržen evangelický duchovní Jan Šimsa z Brna pro podezření z trestného činu pobuřování; dodatečně se prokázalo, že zadržení bylo neodůvodněné. Následujícího dne byla v jeho bytě vykonána domovní prohlídka, během níž došlo ke kontroverzi vyvolané snahou orgánů Bezpečnosti neoprávněně zabavit osobní dopis profesora Jana Patočky. Během této události zasáhl jeden z přítomných pracovníků hrubě proti manželce Jana Šimsy. Když chtěl Jan Šimsa svou ženu bránit, došlo ke kolizi, která byla později kvalifikována jako trestný čin. Na tomto základě byla na jmenovaného uvalena vyšetřovací vazba. Dodáváme, že Jan Šimsa je vážně nemocen a k domovní prohlídce byl dopraven v nedobrém zdravotním stavu. Nehledě na tuto mimořádnou okolnost, považujeme jeho obvinění a uvěznění za nezákonné a žádáme, aby byl okamžitě propuštěn.E130. srpna 1978 byl Jan Šimsa odsouzen městským soudem v Brně k 8 měsícům nepodmíněného trestu odnětí svobody. Rozsudek byl potvrzen 5. října 1978 Krajským soudem v Brně. O Janu Šimsovi srv. Sdělení VONS zveřejněná v Informacích o Chartě 77: Sdělení č. 12 a č. 13, roč. 1 (1978), č. 8, s. 1 a s. 8; Sdělení č. 17, č. 9, s. 7; Sdělení č. 21, č. 10, s. 5; Sdělení č. 28, č. 10, s. 8; Sdělení č. 40, č. 11, s. 17.

dr. Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, dr. Jaroslav Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 8, s. 14
  • Charta 77. Rok 1978. Samizdatový sborník, s. 69
  • Listy, roč. 8 (1978), č. 5, s. 87.
Viz též
  • komentář Mileny Šimsové in Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 8, s. 18–20
  • Žádost Miloše Rejchrta o propuštění J. Šimsy. Dopis generálnímu prokurátorovi. In: Tamtéž, č. 9, s. 9–10
  • Dana a Markéta Němcovy: Podpora žádosti M. Rejchrta. In: Tamtéž, s. 10.
E1.30. srpna 1978 byl Jan Šimsa odsouzen městským soudem v Brně k 8 měsícům nepodmíněného trestu odnětí svobody. Rozsudek byl potvrzen 5. října 1978 Krajským soudem v Brně. O Janu Šimsovi srv. Sdělení VONS zveřejněná v Informacích o Chartě 77: Sdělení č. 12 a č. 13, roč. 1 (1978), č. 8, s. 1 a s. 8; Sdělení č. 17, č. 9, s. 7; Sdělení č. 21, č. 10, s. 5; Sdělení č. 28, č. 10, s. 8; Sdělení č. 40, č. 11, s. 17.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den11
Měsíc6
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse