D56

1978, 4. červen, Praha. – Žádost o propuštění spisovatele Jiřího Gruši a Pavla Roubala z vazby, zaslaná generálnímu prokurátorovi ČSSR Jánu Feješovi.

Dne 2. června 1978 byla uvalena vazba na spisovatele Jiřího Grušu a inženýra Pavla Roubala. Jsou obviněni z pobuřování podle § 100 trestního zákona, kterého se měl ing. Pavel Roubal dopouštět tím, že rozšiřoval beletristická a esejistická díla českých spisovatelů,E1Podle usnesení Správy vyšetřování StB VS-ČVS-13/120-1978 se měl P. Roubal dopustit pobuřování proti republice tím, že se v jeho bytě našel Grušův Dotazník a spis Třikrát TGM. a Jiří Gruša tím, že napsal román Dotazník a souhlasil s jeho opsáním. Celý tento případ je naprosto absurdním útokem na svobodu projevu, zaručenou československou Ústavou. Charta 77 žádá, aby oba nezákonně uvěznění – z nichž Jiří Gruša je vážně nemocen – byli okamžitě propuštěni.E2O případu informovalo 20 českých spisovatelů 5. června 1978 západní spisovatele. V dopise mj. píší: „Úřady tak překročily kromě zákona už i tu doposud tiše respektovanou dělící čáru mezi občanskou politickou aktivitou, jakou vyvíjeli i mnozí spisovatelé, a činností výhradně literární, jaké se věnovali lidé typu Jiřího Gruši.“ Dopis byl rozšiřován pod názvem „Trochu méně vedra bychom prosili“. Dopis podepsali: V. Brabenec, V. Havel, V. Jirousová, P. Kabeš, S. Karásek, I. Klíma, P. Kohout, J. Lopatka, J. Němec, Z. Pinc, J. Seifert, K. Sidon, K. Soukup, A. Stankovič, V. Třešňák, Z. Urbánek, L. Vaculík, J. Vladislav, J. Vohryzek, P. Zajíček. Informace o Chartě 77, roč. 1, (1978), č. 8, s. 11. Dopis otisklo mnoho západních novin, např. New York Times, Washington Post, britský Guardien aj. 23. června 1978 navštívili V. Havel, K. Sidon a L. Vaculík předsedu Svazu českých spisovatelů Josefa Rybáka, aby jej informovali, že v Grušově případě se jedná o první případ trestního postihu za beletristické dílo, a aby požádali Svaz o posouzení románu Dotazník. J. Rybák rezolutně odmítl s delegací jednat. Viz: Zpráva o setkání spisovatelů s předsedou SČS nár. umělcem J. Rybákem in Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 9, s. 5. 1. července 1978 se obrátili s žádostí o podporu J. Gruši na ministerského předsedu Velké Británie J. Callaghana nezávislí socialisté R. Battěk, J. Mezník a J. Müller. Svaz německých autorů (FDA) zorganizoval v červenci 1978 kongres na téma „Literatura a lidská práva“, odkud byl zaslán dopis OSN, odborovým organizacím a demokratickým stranám světa, aby se zasadily o propuštění J. Gruši na svobodu. Viz též Werner, P.: Básník jako vězeň. In: ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-403, 13. června 1978. Goldstücker, E.: Případ Jiří Gruša. In: Listy, roč. 8 (1978), č. 5, s. 44–46; Hutka, J.: Grušův Dotazník. In: Tamtéž, s. 48; Usnesení správy vyšetřování StB. In: Tamtéž, s. 47; Petrtýl, J.: Jiří Gruša provokující. In: Prostor, roč. 1 (1983), č. 2–3, s. 47–60.

dr. Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, J. Šabata
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem J. Šabaty.
E1.Podle usnesení Správy vyšetřování StB VS-ČVS-13/120-1978 se měl P. Roubal dopustit pobuřování proti republice tím, že se v jeho bytě našel Grušův Dotazník a spis Třikrát TGM.
E2.O případu informovalo 20 českých spisovatelů 5. června 1978 západní spisovatele. V dopise mj. píší: „Úřady tak překročily kromě zákona už i tu doposud tiše respektovanou dělící čáru mezi občanskou politickou aktivitou, jakou vyvíjeli i mnozí spisovatelé, a činností výhradně literární, jaké se věnovali lidé typu Jiřího Gruši.“ Dopis byl rozšiřován pod názvem „Trochu méně vedra bychom prosili“. Dopis podepsali: V. Brabenec, V. Havel, V. Jirousová, P. Kabeš, S. Karásek, I. Klíma, P. Kohout, J. Lopatka, J. Němec, Z. Pinc, J. Seifert, K. Sidon, K. Soukup, A. Stankovič, V. Třešňák, Z. Urbánek, L. Vaculík, J. Vladislav, J. Vohryzek, P. Zajíček. Informace o Chartě 77, roč. 1, (1978), č. 8, s. 11. Dopis otisklo mnoho západních novin, např. New York Times, Washington Post, britský Guardien aj.
23. června 1978 navštívili V. Havel, K. Sidon a L. Vaculík předsedu Svazu českých spisovatelů Josefa Rybáka, aby jej informovali, že v Grušově případě se jedná o první případ trestního postihu za beletristické dílo, a aby požádali Svaz o posouzení románu Dotazník. J. Rybák rezolutně odmítl s delegací jednat. Viz: Zpráva o setkání spisovatelů s předsedou SČS nár. umělcem J. Rybákem in Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 9, s. 5.
1. července 1978 se obrátili s žádostí o podporu J. Gruši na ministerského předsedu Velké Británie J. Callaghana nezávislí socialisté R. Battěk, J. Mezník a J. Müller.
Svaz německých autorů (FDA) zorganizoval v červenci 1978 kongres na téma „Literatura a lidská práva“, odkud byl zaslán dopis OSN, odborovým organizacím a demokratickým stranám světa, aby se zasadily o propuštění J. Gruši na svobodu.
Viz též Werner, P.: Básník jako vězeň. In: ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-403, 13. června 1978. Goldstücker, E.: Případ Jiří Gruša. In: Listy, roč. 8 (1978), č. 5, s. 44–46; Hutka, J.: Grušův Dotazník. In: Tamtéž, s. 48; Usnesení správy vyšetřování StB. In: Tamtéž, s. 47; Petrtýl, J.: Jiří Gruša provokující. In: Prostor, roč. 1 (1983), č. 2–3, s. 47–60.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den4
Měsíc6
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse