D51

1978, 16. květen, Praha. – Sdělení o policejních zákrocích proti volnému pohybu signatářů Charty a o nepřípustném vměšování do jejich soukromého života.

V těchto dnech došlo ze strany státních orgánů opět k zákroku vůči mluvčím Charty 77 a dalším stoupencům tohoto hnutí, o kterém chceme informovat touto cestou veřejnost. Signatář Charty 77, spisovatel Jiří Hanzelka, pozval na neděli několik svých přátel – rovněž signatářů Charty 77 – do svého bytu na přátelské setkání.

Den před tímto setkáním jej však navštívili dva důstojníci StB, kteří se představili jmény Říha a Moravec, a sdělili mu, že StB o jeho zamýšleném setkání je informována a nepřeje si, aby k němu došlo. Vyzvali proto J. Hanzelku, aby setkání odvolal, a hrozili, že každou schůzku stejně zmaří a nikoho nevpustí dovnitř. Svoji hrozbu splnili a následující den obklíčilo dům J. Hanzelky větší množství uniformovaných a neuniformovaných příslušníků SNB.

Současně navštívili mluvčí Charty 77 Martu KubišovouLadislava Hejdánka v jejich bytech a pod pohrůžkou zatčení jim zakázali odcházet z bytu.

Stejně postupovali u dalšího signatáře Charty 77 – ing. Petra Uhla.E1Srv. Písemné vyjádření Petra Uhla. In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1978), č. 7, s. 12.

Spisovatele Václava Havla týž den zadrželi a předvedli k výslechu, kde ho varovali, aby se s přáteli nescházel ani na žádném jiném místě.

Mluvčímu Charty 77 doc. dr. Jaroslavu Šabatovi bylo znemožněno v uvedený den opustit Brno a přijet do Prahy.

Postup orgánů SNB považujeme za vážné porušování základních občanských práv a svobod a nepřípustné vměšování do osobního života občanů, a to navíc i v jejich soukromých záležitostech, jako byla v tomto případě přátelská návštěva anebo v nedávné době obdobné zásahy – zabránění řadě lidí v účasti na pohřbu prof. J. Patočky, na plesu železničářů atp.

Považujeme proto za svou povinnost poukázat na skutečnost, že postupem orgánů SNB jsme nejen zbavováni základních občanských práv na osobní svobodu a soukromí, ale policejní moci je umožněno beztrestně se dopouštět jednání, které platný trestní zákon kvalifikuje v ustanovení § 231 jako trestné činy omezování osobní svobody a zneužívání pravomoci veřejného činitele.

Marta Kubišová, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1978), č. 7, s. 2
  • Charta 77. Rok 1978. Samizdatový sborník, s. 43.
E1.Srv. Písemné vyjádření Petra Uhla. In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1978), č. 7, s. 12.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den16
Měsíc5
Rok1978
Zpracovanýfalse
OCRfalse