D41

1978, 3. únor, Praha. – Stížnost na zásah policie proti návštěvníkům plesu železničářů dne 28. ledna 1978, zaslaná generálnímu prokurátorovi ČSSR Jánu Feješovi.

Stížnost na porušení zákona

Považujeme za svou občanskou povinnost upozornit Generální prokuraturu na nezákonný postup příslušníků Bezpečnosti, k němuž došlo ve večerních hodinách v sobotu 28. ledna 1978 při příležitosti konání plesu železničářů v budově ÚKDŽ, Praha 2 – Vinohrady, náměstí Míru.

Mnoha účastníkům s řádně zakoupenými vstupenkami zabránila skupina osob ve vstupu na ples, hrubě je urážela a dokonce se dopouštěla proti nim fyzického násilí, aniž přítomní příslušníci VB zakročili na ochranu napadených občanů. Naopak příslušníci pohotovostního oddílu Městské správy VB Praha nepřípustně obtěžovali tyto občany, omezovali jejich osobní svobodu a dokonce nezákonně zadrželi Pavla Landovského, Václava Havla a Jaroslava Kukala.

Herec Pavel Landovský byl uniformovanými příslušníky VB zcela bezdůvodně vyzván, aby je následoval. Na jeho žádost se k němu připojil dobrovolně dramatik Václav Havel. Poté byli oba odvedeni na OO VB na náměstí Míru a příslušníci VB zřejmě dodatečně zkonstruovali vymyšlená obvinění, kterými chtějí zahladit nezákonnost svého unáhleného postupu. Celá řada přítomných svědků může potvrdit, že zadržení svým chováním neposkytli Bezpečnosti sebemenší záminku k takovému postupu. Naprosto bezdůvodně byl také zadržen Jaroslav Kukal. Zvláště zarážející je skutečnost, že prokuratura uvalila na všechny tři vyšetřovací vazbu a stíhá je pro údajné spáchání trestných činů podle § 156/2 a 156 písmeno a trestního zákona, resp. § 202.

Domníváme se, že tento postup je hrubým a svévolným porušením československého právního řádu, zejména §§ 221, 231, 235, 237 atd. trestního zákona

Žádáme proto Generální prokuraturu o přezkoumání postupu orgánů Bezpečnosti proti uvedeným občanům, zrušení všech nezákonných opatření, zejména propuštění Václava Havla, Pavla Landovského a Jaroslava Kukala.E1Dne 17. února 1978 byl ustaven Výbor pro propuštění V. Havla, J. Kukala a P. Landovského ve složení: R. Battěk, V. Benda, J. Dienstbier, V. Chramostová, J. Suk, J. Vladislav, J. Vodňanský. Výbor se obrátil otevřeným dopisem na prezidenta republiky G. Husáka a předsedu vlády L. Štrougala s žádostí o okamžité propuštění všech tří signatářů Charty 77. V dopise byl podrobně popsán průběh událostí a brutální zásah Státní bezpečnosti. Zadržení byli propuštěni z vyšetřovací vazby 13. 3. 1978 s tím, že budou vyšetřováni na svobodě. Souhrnný materiál výboru byl vydán 11. května 1978 a publikován v Informacích o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 6, s. 6–8. Protestní dopisy zaslali: Pavel Kohout 30. ledna 1978 předsedovi vlády L. Štrougalovi. In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978) č. 2,s. 4; Ivan Medek prezidentu republiky 9. února 1978. In: Informace o Chartě 77, roč. 1, (1978), č. 4, s. 2; Jiří Hanzelka, ministru vnitra J. Obzinovi. ČSDS, sb. Charta 77, Je třeba rovněž vyvodit důsledky proti těm příslušníkům Bezpečnosti, kteří nesou přímou zodpovědnost nejen za bezdůvodné zadržení nevinných občanů, ale i za nezákonné a brutální zákroky proti celé řadě dalších přítomných osob.

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., Marta Kubišová, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Zdroj
 • ČSDS, Sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
 • In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978). č. 3, s. 3–4
 • Informační materiály, 24–25, září 1978
 • Charta 77. Rok 1978. Samizdatový sborník, s. 12.
Komentáře
 • ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-243 (3. února 1978)
 • Suk, J.: Jak jsem viděl ples 28. 1. 1979. ČSDS, sb. Charta 77
 • Bednářová, O.: Zpráva o průběhu večera 28. 1. 1978. Tamtéž
 • Benda, V.: Neprošli. Tamtéž
 • Co se stalo na plese? Tamtéž
 • Incident na železničním bále. In: Svobodné slovo, roč. 24, č. 2 (únor 1978), s. 8
 • Janýr, P.: StB ve večerním úboru na bále. In: Americké listy, č. 7 (17. února 1978), s. 1 a s. 6
 • Hejdánek, L.: Dopisy příteli. Dopis č. 4/1978 (16. února 1978).
E1.Dne 17. února 1978 byl ustaven Výbor pro propuštění V. Havla, J. Kukala a P. Landovského ve složení: R. Battěk, V. Benda, J. Dienstbier, V. Chramostová, J. Suk, J. Vladislav, J. Vodňanský. Výbor se obrátil otevřeným dopisem na prezidenta republiky G. Husáka a předsedu vlády L. Štrougala s žádostí o okamžité propuštění všech tří signatářů Charty 77. V dopise byl podrobně popsán průběh událostí a brutální zásah Státní bezpečnosti. Zadržení byli propuštěni z vyšetřovací vazby 13. 3. 1978 s tím, že budou vyšetřováni na svobodě. Souhrnný materiál výboru byl vydán 11. května 1978 a publikován v Informacích o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 6, s. 6–8.
Protestní dopisy zaslali: Pavel Kohout 30. ledna 1978 předsedovi vlády L. Štrougalovi. In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978) č. 2,s. 4; Ivan Medek prezidentu republiky 9. února 1978. In: Informace o Chartě 77, roč. 1, (1978), č. 4, s. 2; Jiří Hanzelka, ministru vnitra J. Obzinovi. ČSDS, sb. Charta 77,

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den3
Měsíc2
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse