D34

1978, 5. leden, Praha. – Sdělení o hladovce signatářů Charty 77 v den zahájení odvolacího řízení proti J. Ledererovi, V. Havlovi a F. Pavlíčkovi před Nejvyšším soudem ČSR.

Dne 12. ledna, tedy v době, kdy se znovu schází konference v Bělehradě, začne před Nejvyšším soudem v Praze proces v druhé instanci proti signatářům Charty 77 Jiřímu Ledererovi, Václavu Havlovi a Františku Pavlíčkovi. Četní signatáři Charty 77 hodlají v den procesu držet hladovkuE1Hladovku v den procesu drželo víc než sto signatářů. K budově Nejvyššího soudu se 12. 1. 1978 dostavilo asi 150 přátel, kteří však nebyli vpuštěni ani do soudní budovy. O průběhu odvolacího řízení viz D39 (18. 1. 1978). jako výraz solidarity s Jiřím Ledererem, který byl za zasílání literárních textů do zahraničí odsouzen v první instanci ke 3 rokům vězení – v rozporu s mezinárodními pakty o lidských právech i s principy Závěrečného aktu z Helsink. Uvědomujeme o tom všechny ostatní signatáře (jejichž počet k tomuto dni činí 930), též ty z nich, kteří se zdržují v zahraničí, jakož všechny, kdo se zasazují o respektování občanských práv u nás.

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., Marta Kubišová, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Hladovku v den procesu drželo víc než sto signatářů. K budově Nejvyššího soudu se 12. 1. 1978 dostavilo asi 150 přátel, kteří však nebyli vpuštěni ani do soudní budovy. O průběhu odvolacího řízení viz D39 (18. 1. 1978).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc1
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse