D32

1977, 12. prosinec, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR Lubomíru Štrougalovi upozorňující na postup bezpečnostních orgánů proti Františku Krieglovi a Petru Uhlovi.

Považujeme za svou občanskou povinnost v souladu s čl. 17 Ústavy upozornit vládu na dlouhotrvající, věcně ani právně nezdůvodněný postup orgánů Federálního ministerstva vnitra proti občanům, kteří se ničím neprovinili a naopak usilují o plné zachovávání zákonnosti v našem státě a proti nimž není vedeno trestní stíhání:

Dr. František Kriegel je od konce února t. r. pod stálým dozorem orgánů Bezpečnosti. Příslušníci VB dnem i nocí hlídají vchod do jeho bytu v Praze Vinohradech, Na Smetance 16, a obtěžují návštěvníky dr. Kriegla i jeho manželky prohlížením jejich osobních dokladů. Příslušníci operativy StB, kteří se ještě donedávna zdržovali v autě před domem, fotografovali návštěvníky dr. Kriegla bez jejich svolení při východu z domu a na upozornění na nezákonnost tohoto počínání odpovídali hrubostmi, popř. výroky svědčícími o jejich negativním postoji k zákonu (v rozporu se zákonem o SNB). Tyto osoby rovněž donedávna sledovaly dr. Kriegla při každém jeho pohybu mimo byt způsobem, jenž je v rozporu s čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (vyhl. 120/76 Sb.). Přitom obtěžují i občany, kteří se s dr. Krieglem setkávají na ulici či v koncertních nebo divadelních prostorách. Orgány SNB se tím dopouštějí mj. trestných činů útisku a omezování osobní svobody.

Od konce září je podobnému sledování podroben ing. Petr Uhl, do jehož bytu v Praze Vinohradech, Anglická 8, v poslední době VB vpouští pouze někoho: nejsou vpuštěny osoby uvedené na zvláštním seznamu, dále občané mající trvalé bydliště mimo Prahu, dále kdokoliv, kdo přijde za situace, kdy v bytě už jsou na návštěvě tři osoby, a konečně občas není vpuštěn i někdo, kdo pod uvedená kritéria nespadá.E1O nezákonném jednání policie a fyzickém napadení návštěvníků bytu A. Šabatové a P. Uhla bylo vydáno sdělení 11 signatářů Charty 77 8. ledna 1978. Sdělení bylo adresováno Chartě 77 a Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77 (Paříž), oficiálním institucím v ČSSR, tiskovým agenturám a některým zahraničním politickým stranám a organizacím. Text uložen v ČSDS, sb. Charta 77, strojopis, průpis.

Tato opatření, jimiž už byli postihováni po delší nebo kratší dobu i další občané a jež jsou podobně jako řada dalších užívaných při jiných příležitostech ve zjevném rozporu s citovanými i jinými ustanoveními našeho právního řádu a postrádají jakékoliv věcné odůvodnění, si kromě toho vyžadují značných nákladů a odčerpávají pracovní síly, které by jistě bylo možno zaměstnat produktivněji. Navíc vedou u nezúčastněných diváků k úsudkům znějícím v neprospěch jak orgánů tato opatření provádějících, tak i instancí jim nadřízených. Nadto u osobnosti mezinárodně tak známé, jako je dr. František Kriegel, vyvolává známost o těchto opatřeních především u pokrokové veřejnosti v zahraničí účinky nepříznivé pro dobrou pověst našeho státu.

Proto se domníváme, že by vláda měla této situaci věnovat dostatečnou pozornost a rozhodnout o zrušení uvedených i všech dalších nezákonných a nezdůvodněných opatření.

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., Marta Kubišová, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, Sb. Charta 77. – strojopis, průpis.
E1.O nezákonném jednání policie a fyzickém napadení návštěvníků bytu A. Šabatové a P. Uhla bylo vydáno sdělení 11 signatářů Charty 77 8. ledna 1978. Sdělení bylo adresováno Chartě 77 a Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77 (Paříž), oficiálním institucím v ČSSR, tiskovým agenturám a některým zahraničním politickým stranám a organizacím. Text uložen v ČSDS, sb. Charta 77, strojopis, průpis.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den12
Měsíc12
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse