D21

1977, 21. září, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR žádající o vyšetření okolností zásahů Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem při Chodských slavnostech v Kdyni 13. a 14. srpna 1977.

V uplynulých dnech a týdnech se k podepsaným jako k mluvčím občanské iniciativy k dodržování zákonnosti v oblasti občanských a lidských práv (Charta 77) obracejí četní občané s upozorněním na znepokojení veřejnosti informacemi o incidentech v Kdyni při Chodských slavnostech 13. a 14. srpna t. r.E1V rámci Chodských slavností 13.–14. srpna 1977 měla vystoupit beatová skupina Kaskáda. Ještě před zahájením taneční zábavy policie přítomné rozehnala obušky a slzným plynem. Vznikla bitka, jejímž výsledkem byla asi stovka raněných, z nichž na obou stranách několik těžce. Podle G. Husáka však šlo „o obyčejnou hospodskou rvačku“. Škody byly odhadnuty na 3 miliony Kčs. Při vyšetřování se projevila snaha obvinit z incidentu Chartu 77. V následujícím procesu 19. 10. 1977 bylo třináct účastníků odsouzeno. Hovoří se o neúměrné tvrdosti zásahu Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem v souvislosti s odvoláním kulturně-společenského podniku, na němž byli tito mladí lidé zvláště zainteresováni. Je uváděno, že mnozí mladí lidé byli bezdůvodně zbiti, že došlo ke značným materiálním škodám a četným zraněním. K dezinformaci přispívají i dodatečné výslechy některých účastníků událostí i jednostranné a kusé zprávy místního tisku.

Domníváme se, že v souladu se zásadami vyslovenými Federálním shromážděním v usnesení z 5. dubna t. r. je třeba v zájmu zákonnosti vyjasnit příčiny a průběh událostí. Navrhujeme proto, aby v duchu i podle litery tohoto usnesení byla ustavena komise, která by objektivně zjistila situaci, vyslechla zúčastněné a zainteresované osoby a seriózní informací o výsledku šetření pomohla uklidnit veřejnost.

V souladu s Prohlášením Charty 77 jsou jeho signatáři připraveni a ochotni přispět svým dílem konstruktivně k vyjasnění případu a k důslednému prosazení zákonnosti v oblasti lidských práv a základních svobod.

prof. dr. Jiří Hájek, dr. Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, Sb. Charta 77. – Strojopis, průpis, 1 s.
Plné znění
  • Krvavá sobota v Kdyni. In: Listy, roč. 7 (1977), č. 6, s. 17–20
  • Dopis Federálnímu shromáždění v záležitosti incidentu v Kdyni při Chodských slavnostech. In: Kniha Charty, Index 1977, s. 198.
Komentář
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-117 (30. září 1977).
E1.V rámci Chodských slavností 13.–14. srpna 1977 měla vystoupit beatová skupina Kaskáda. Ještě před zahájením taneční zábavy policie přítomné rozehnala obušky a slzným plynem. Vznikla bitka, jejímž výsledkem byla asi stovka raněných, z nichž na obou stranách několik těžce. Podle G. Husáka však šlo „o obyčejnou hospodskou rvačku“. Škody byly odhadnuty na 3 miliony Kčs. Při vyšetřování se projevila snaha obvinit z incidentu Chartu 77. V následujícím procesu 19. 10. 1977 bylo třináct účastníků odsouzeno.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den21
Měsíc9
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse