D19

1977, 30. červen,E1V Knize Charty, Index 1977, je tento dokument chybně datován 30. května 1977. Praha. – Sdělení o občanech propuštěných ze zaměstnání v souvislosti s Chartou 77.

K 30. červnu 1977 vypršely výpovědní lhůty u řady občanů, kteří byli propuštěni ze zaměstnání v souvislosti s Chartou 77. Soudy prvního stupně jejich propuštění schválily, přičemž v řadě případů porušily nejen ducha, ale i literu zákonů (např. změnou důvodu výpovědi, kterou nesmí podle Zákoníku práce učinit ani zaměstnavatel).E2Srv. D16 (30. 5. 1977). V důsledku toho je v této chvíli v rozporu s československými zákony a mezinárodními závazky naší republiky bez trvalého zaměstnání asi 100 občanů. Někteří byli od ledna už propuštěni dvakrát či třikrát, vždy po uplynutí měsíční zkušební lhůty, a to např. i ze zaměstnání honce krav. Mnozí z nich nemají ani v rodině jiný zdroj obživy a jsou přitom navíc nuceni platit soudní a advokátní poplatky. Vzhledem k tomu, že v Československu neexistují podpory v nezaměstnanosti a že ani odbory nepodporují své členy, kteří dlouhá léta platili příspěvky, a některé dokonce vyloučily z řad ROH, je přirozené, že signatáři Charty 77 podle svých možností přispívají těm, kdo zůstali bez prostředků. Značnou pomoc poskytují také mnozí občané, kteří Chartu 77 nepodepsali. Charta 77 však není organizací a nemůžeme proto zřizovat bankovní konto. Lze se opřít pouze o důvěru mnohokrát osvědčenou v neformálních vztazích mezi lidmi.

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc.
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Charta 77. Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy. Rok 1977. Samizdatový sborník, s. 71.
E1.Knize Charty, Index 1977, je tento dokument chybně datován 30. května 1977.
E2.Srv. D16 (30. 5. 1977).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc6
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse