D17

1977, 13. červen, Praha. – Sdělení o situaci Charty 77 a seznam dalších 133 signatářů. (Dokument č. 11)E1V ČSDS, sb. Charta 77, je tento dokument uložen s průvodním dopisem Jiřího Hájka vládě ČSSR: „V souladu s článkem 29 Ústavy ČSSR Vám zasílám dokument Charty č. 11 z 13. června 1977.“

S Prohlášením Charty 77 z 1. 1. 1977 a se zveřejněním podpisu vyslovilo souhlas dalších 133 občanů. Tím se celkový počet zveřejněných stoupenců Charty zvyšuje na 750. Kromě nich existuje značný počet občanů, kteří souhlas s Chartou projevují různými způsoby, nechtějí se však veřejně přihlásit, protože mohou být podle svého přesvědčení platnější věci lidských práv mimo přímou pozornost státních orgánů, nebo z obav před možným postihem, zejména existenčním.

Do jaké míry se při propouštění z práce porušují platné československé zákony včetně Zákoníku práce, je patrno i z dopisu (a k němu přiložené průkazné dokumentace), který zaslal 30. května mluvčí Charty 77 spolu s deseti existenčně postiženými signatáři Charty 77 Federálnímu shromáždění ČSSR, Generální prokuratuře ČSSR, předsednictvu Ústřední rady odborů, ministerstvu práce a sociálních věcí a Světové odborové federaci.E2Srv. D16 (30. 5. 1977).

Z řad přátel Charty 77 byla v posledních týdnech kladena otázka, zda činnost Charty není příliš ohrožena, mj. také vzhledem k tomu, že jeden ze tří původních mluvčích, prof. dr. Jan Patočka, zemřel a spisovatel Václav Havel rezignoval, což vzala Charta 77 na vědomí a zveřejnila sdělením z 26. 5. 1977.E3Viz D15 (26. 5. 1977).

K tomu chceme říci: Charta 77 je živým společenstvím občanů, kteří v rámci právního řádu ČSSR usilují o důsledné dodržování zákonů v oblasti lidských práv zaručených Ústavou ČSSR a mezinárodními pakty uzákoněnými v ČSSR a zveřejněnými ve Sbírce zákonů 23/120/1976. Není organizací, nemá pevnou strukturu a vymezené kompetence funkcionářů. Jako občanská iniciativa se opírá o vědomou aktivitu všech, kdo souhlasí s jejími cíli a zásadami vyjádřenými v jejích kolektivních dokumentech. Tento živý a demokratický charakter je zárukou, že nachází vhodné formy a způsoby, jak v rámci právního řádu Československé socialistické republiky předkládat kompetentním orgánům i veřejnosti řádně připravená a otevřená stanoviska. Proto má připraveny i vhodné alternativy pro případ jakýchkoli snah omezit její zákonnou činnost.

K Chartě 77 z 1. 1. 1977 se k dnešnímu dni připojili tito další českoslovenští občané: Michaela Auerová, psycholožka; Mojmír Babáček, programátor; Pavel Barna, sladovník; Zdeněk Bartoš, instalatér; Josef Bednařík; Jiří Beran, údržbář; prof. dr. Vilibald Bezdíček, DrSc.; Pavel Bílek; Daniela Bísková, zdravotní laborantka; Oto Borkoš, dělník; Nika Brettschneiderová, herečka; Stanislav Březina, automechanik; Jiří Bubák, dělník; Josef Buňka, dělník; dr. Jiří Burda; Hana Černohorská, dělnice; Jarmila Doležalová, pomocná asistentka; Vladimír Dvořák, topič; Věra Eisenbergová, sociální pracovnice; Leoš Exler, dělník; Petr Fuchs, akad. sochař; dr. Jana Gajzlerová; Jaromír Glanc, elektromontér; Viktor Groh, zámečník; Zdeněk Hadan, jevištní technik; Jan Havlíček, pokrývač; Karel Havlíček, výtvarník; Otto Havlík, lesník; Leopold Hoffman, bývalý předseda branného a bezpečnostního výboru Národního shromáždění; Ivana Holotová, dělnice; Stanislav Homola, zahradník; dr. Petr Horák; Ladislav Hudec, knihař; Stanislav Hudec, soustružník; Roland Hübber, opravář; Bohumil Charvát, dělník; dr. Bohumír Janát, filozof; ing.Ludmila Jankovcová, bývalá kandidátka předsednictva ÚV KSČ; Eva Jarošová, textařka; Jiří Jiřík, student; Zbyněk Jonák; Hynek Kašpar, dělník; Zdeněk Kašťák, dělník; Zdeněk Kazík, dělník; Viktor Klouda, dělník; Petr Kobylka, automechanik; Petr Kocum, řidič; Zdeněk Kohoutek, lakýrník; Pavol Koniar, dělník; Martin Kottas, instalatér; Zdena Kováčová; Ivan Kožíšek, dělník; Karel Kraus, figurant; Petr Kronďák, klempíř; Pavel Kučera, dělník; Alois Kýhos, dělník; Miroslav Latta, dělník; Vendelín Laurenčík, technik; Oldřich Loukota, dělník; Maxmilián Lukášek, dělník; Pavel Macháček, dělník; Vratislav Machulka, dělník; Petr Maišaidr, dělník; Ivan Maňásek, technik; Vladimír Marek, dělník; Jan Mašek, elektroúdržbář; Rostislav Mazánek, dělník; Věra Meissnerová, bývalá státní zaměstnankyně; Robert Morganz, chemik; Martina Mrázová, knihovnice; Vladimír Muzička, výtvarník; Pavel Myslín, dělník; Tomáš Novák, fotograf; Lubomír Obruča, topič; Jaroslava Odvárková, studující; Pavel Opočenský, dělník; Věra Oppelová, číšnice; František Pánek, dělník; Ladislav Papež, zámečník; Pavel Pavlovský, dělník; Zdeněk Piras, mechanik; Jana Pirasová, dělnice; Zdeněk Podhorský, dělník; Jaroslav Pojer, poštovní zaměstnanec; Jiří Pokorný, dělník; Jan Princ, dělník; Jaroslav Procházka, instalatér; Jarmila Procházková, chemička; Mojmír Průša; Jan Pospíšil, dělník; Ladislav Radič, elektrikář; Vratislav Riedl, instalatér; Ivana Riedlová, prodavačka; Marie Riesichová, dělnice; Josef Rozimler, pedagog; Pavel Rušej, dělník; Alžběta Růžičková, důchodkyně; Dana Rücklová, v domácnosti; Jan Rydval, dělník; ing.Zora Rysová, stavební inženýrka; Marie Skálová; František Sklenář, elektroúdržbář; dr. Milan Skřont, mistr sportu; Věra Subotková, úřednice; Josef Stehlík, dělník; Oldřich Stránský, klempíř; dr. Julius Strinka; Jiří Svoboda, dělník; Miroslav Šejna, instalatér; František Šimůnek, recepční; dr. Dana Šmejkalová; Štefan Škoviera, dělník; Klaudius Štrobl, střední kádr; Eva Teichmanová, laborantka; Jan Unger, dělník; ing.Jaromír Urban, technik; Jiří Vaněk, dělník; Petr Vávra, opravář; Oldřich Vnuk, dělník; Dagmar Vokatá, technička; Jana Voráčková, knihovnice; Prokop Voskovec ml., správce depozit; Jiří Vostatek, malíř; doc. MUDr. Vladimír Wagner; Pavel Zajíček, dělník; Pavel Zavadil, dělník; Jan Zbreha, horník; Jiří Zdeněk, dělník; Pavel Zeman, dělník; Jan Zmatlík, sociolog.

prof. dr. Jiří Hájek, DrSc.,
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • Kniha Charty 77. Březen – červen 1977. Samizdatový sborník
  • Charta 77. Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy. Rok 1977. Samizdatový sborník, s. 64–66
  • Listy, roč. 7 (1977), č. 5, s. 42–43
  • Studie, č. 54 (1977), s. 480–185
  • Informační materiály 24–25 (září 1977), s. 3–4
  • Kniha Charty. Index 1977, s. 136–137.
E1.V ČSDS, sb. Charta 77, je tento dokument uložen s průvodním dopisem Jiřího Hájka vládě ČSSR: „V souladu s článkem 29 Ústavy ČSSR Vám zasílám dokument Charty č. 11 z 13. června 1977.“
E2.Srv. D16 (30. 5. 1977).
E3.Viz D15 (26. 5. 1977).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den13
Měsíc6
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse