D15

1977, 26. květen, Praha. – Sdělení o rezignaci Václava Havla na funkci mluvčího Charty.

Sdělení Charty 77

Spisovatel Václav Havel sdělil po svém propuštění z vyšetřovací vazby dostupnému počtu signatářů Charty 77, že složil do jejich rukou funkci mluvčího Charty 77, které se dobrovolně ujal 1. 1., především proto, že by ji za dané situace, kdy je proti němu vedeno dvojí trestní stíhání, nemohl prakticky vykonávat; na jeho přesvědčení a na morálních závazcích vyplývajících z podpisu Charty 77 se přitom nic nezměnilo. Signatáři Charty 77, kteří měli možnost s Václavem Havlem hovořit, konstatují, že tento postoj je zcela pochopitelný; jeho interpretaci v československých sdělovacích prostředcích lze považovat za tendenční pokus pošpinit pověst čestného člověka.E1Režim se pokusil vnést zmatek mezi signatáře a stoupence Charty 77 sdělením ČTK z 20. 5., že V. Havel byl propuštěn na svobodu a vzdal se funkce mluvčího na základě „sebekritiky“, protože „zjistil, že čs. zákony mu dávají dostatečné možnosti k vyjádření jeho názorů“. Srv. např. Rudé právo, 21. 5. 1977, s. 2.

Jiří Hájek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Charta 77. Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy. Rok 1977. Samizdatový sborník, s. 57
  • Kniha Charty 77. (Březen – červen 1977). Samizdat
  • Listy, roč. 7 (1977), č. 3–4, s. 31
  • Nový domov, roč. 28 (1977), č. 16, s. 4
  • Kniha Charty 77. Index 1977, s. 179.
E1.Režim se pokusil vnést zmatek mezi signatáře a stoupence Charty 77 sdělením ČTK z 20. 5., že V. Havel byl propuštěn na svobodu a vzdal se funkce mluvčího na základě „sebekritiky“, protože „zjistil, že čs. zákony mu dávají dostatečné možnosti k vyjádření jeho názorů“. Srv. např. Rudé právo, 21. 5. 1977, s. 2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den26
Měsíc5
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse