Ladislav Hejdánek: Dopisy příteli

Záhy po vzniku Charty 77 začal filosof Ladislav Hejdánek, jeden z jejích prvních signatářů a její budoucí mluvčí1Roli mluvčího Charty 77 zastával Ladislav Hejdánek dvakrát v letech 1977–1980, a sice v období 21. 9. 1977 – 8. 2. 1978 za zesnulého Jana Patočku a v období 5. 6. 1979 – 1. 1. 1980, kdy byli uvězněni mluvčí Václav Benda a Jiří Dienstbier. Viz též https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Hejd%C3%A1nek., psát a zveřejňovat jako strojopisné texty v samizdatovém oběhu své úvahy a komentáře, ve kterých reagoval na aktuální politické dění a na vývoj, stanoviska a vnitřní polemiky Charty 77. Tyto texty, jež mají podobu fiktivní korespondence, nazýval autor Dopisy příteli.

První Dopis příteli má dataci 10. února 1977, další následovaly téměř každý týden až do 1. září 1977 (celkem 21 dopisů). V roce 1978 se rozhodl Ladislav Hejdánek s Dopisy pokračovat – během let 1978–1980 tak vzniklo dalších 41 dopisů. Dokumentární ráz textů se mísí s úvahami o stavu společnosti, o duchovních rovinách lidského života, o české filosofické tradici, o pojetí marxismu a dalších tématech. V květnu 1980 autor s pokračováními ustal v důsledku svého onemocnění.

Celý soubor Dopisů příteli lze rozdělit podle jednotlivých let:

 • 21 dopisů č. 1–21 za období únor–září 1977,
 • 19 dopisů č. 22–40 za období leden–prosinec 1978,
 • 17 dopisů č. 41–57 za období leden–prosinec 1979,
 • 5 dopisů č. 58–62 za období leden–květen 1980.

Jednotlivé dopisy se šířily ve strojopisných opisech, o což se zasloužila zejména Anna Marvanová, která od autora dostávala jednu z deseti jím napsaných vyhotovení. Jako samizdatové knihy byly následně vydávány souborně po jednotlivých letech (+ soubor ročníků 1977–1979) v edici Petlice (ročníky 1977, 1978, 1979). Dopisy z roku 1980 vyšly s pomocí Aleše Havlíčka v edici OIKOYMENH v roce 1986.

Samizdatová souborná vydání Dopisů příteli:

 • Dopisy příteli I, Praha: Edice Petlice, 1977, EP 134
 • Dopisy příteli I, Praha: [s. n.], 1978
 • Dopisy příteli II, Praha: Edice Petlice, 1978, EP 150
 • Dopisy příteli II, Praha: [s. n.], 1979
 • Dopisy příteli III, Praha: Edice Petlice, 1980, EP 190
 • Dopisy příteli I–III, Praha: [s. n.], 1980
 • Dopisy příteli IV, Praha: OIKOYMENH, 1986

Dopisy byly dále publikovány v zahraničí v exilových časopisech a sbornících, československé redakce zahraničních rozhlasových stanic je řadily do svého vysílání. Soubor prvních 21 dopisů z roku 1977 byl též vydán v italském překladu (Ladislav Hejdánek: Lettere a un amico. Bologna: Centro studi Europa orientale, 1979).

Domácího vydání tiskem se po roce 1989 dočkal pouze I. ročník 21 dopisů z roku 1977 (Ladislav Hejdánek: Dopisy příteli. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993). V současnosti jsou všechny dopisy volně přístupné ve webovém archivu Ladislava Hejdánka.

Za poskytnutí tohoto rozsáhlého díla autorovi srdečně děkujeme.

Obsah

Dopisy příteli č. 1–21, ročník 1977

Dopisy příteli č. 22–40, ročník 1978

Dopisy příteli č. 41–57, ročník 1979

Dopisy příteli č. 58–62, ročník 1980

1.Roli mluvčího Charty 77 zastával Ladislav Hejdánek dvakrát v letech 1977–1980, a sice v období 21. 9. 1977 – 8. 2. 1978 za zesnulého Jana Patočku a v období 5. 6. 1979 – 1. 1. 1980, kdy byli uvězněni mluvčí Václav Benda a Jiří Dienstbier. Viz též https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Hejd%C3%A1nek.