Stanovisko Adriana Portmanna, PhD., zaslané na adresy: internet@tyden.cz, dopisy@tyden.cz, redakce@tyden.cz

26. března 2015

Dne 25. března 2015 vyšel v tištěném a online vydání časopisu „Týden“ rozhovor pod titulem „Osvobození se rovnalo okupaci“. Historik i o násilí na ženách. Viz zde:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/osvobozeni-se-rovnalo-okupaci-historik-i-o-nasili-rudoarmejcu-na-zenach_337413.html#.VRP8CNLF98F

Pod rozhovorem je podepsán novinář Ivan Motýl. Proti zveřejnění a obsahu tohoto rozhovoru, který má údajně reprodukovat má slova, se musím důrazně ohradit, stejně jako i proti nesolidnímu způsobu, jak jmenovaný novinář v daném případě postupoval. Redakci časopisu „Týdne“ tímto žádám o neprodlené odstranění rozhovoru z webových stránek, a to z těchto důvodů:

1) Mně dosud neznámý pan Ivan Motýl mi bez předchozího oznámení zavolal v neděli 15. března 2015 a řekl, že by se mnou rád zkonzultoval některé souvislosti tématu znásilňování žen příslušníky Rudé armády v roce 1945. Upozornil jsem ho, že se tímto tématem jako historik zabývám pouze okrajově a že mu mohu podat pouze některé dílčí informace týkající se archivních pramenů a stavu historiografického zpracování. Nepamatuji si, že by mě pan Motýl upozornil, že účelem telefonního rozhovoru je realizace interview, které bude následně publikováno na stránkách časopisu „Týden“. Kdyby mě o tom informoval, tak bych s tímto návrhem nesouhlasil.

2) Ani pan Motýl ani nikdo jiný mi neposlal text rozhovoru, který vyšel v časopise „Týden“, k autorizaci. Vzhledem k tomu, že jsem vůbec netušil, že má rozhovor se mnou vyjít, tak jsem o takovou možnost pochopitelně ani nepožádal. Otištění rozhovoru bez předchozí autorizace považuji z hlediska novinářské etiky za neakceptovatelný a neomluvitelný postup.

3) Otištěný „rozhovor“ nereprodukuje má vyjádření, poskytnutá panu Motýlovi v rámci telefonické konzultace, věrohodně. Novinář Ivan Motýl spíše volně parafrázoval některé mnou vyslovené skutečnosti a názory, přičemž se dopustil výrazného překrucování obsahu a do výsledného textu nejspíše promítal své vlastní názory. „Rozhovor“ proto obsahuje řadu nepřípustných zjednodušení a paušalizací, které jsem takto nediferencovaně nikdy nevyslovil a které by mě ani nenapadlo vyslovovat (např. to, že čeští historikové nejsou příliš ochotní dlouhodobě pracovat s historickými prameny, nebo že „osvobození se rovnalo okupaci“, jak je uvedeno v titulu příspěvku).

4) Nesolidní způsob, jak novinář Ivan Motýl při realizaci „rozhovoru“ postupoval, je koneckonců vidět i na faktu, že se zřejmě ani neobtěžoval vyhledáním základních faktů o mé osobě. Snadno by na stránkách mého zaměstnavatele, Masarykovy univerzity v Brně, mohl zjistit, že mé občanské příjmení není od roku 2011 „von Arburg“, ale „Portmann“. V otištěném příspěvku, kde je navíc použita mnou neautorizovaná osobní fotografie, jsem však stále prezentován jako „Adrian von Arburg“.


Z uvedených důvodů jsem nucen se důrazně distancovat od zmíněného „rozhovoru“ a s poukazem na platné znění tiskového zákona žádám redakci, aby otiskla toto mé stanovisko v příštím tištěném čísle časopisu „Týden“.

Adrian Portmann, Ph.D.