Čtyři texty Markéty Goetz-Stankiewicz

První dojmy z časopisu O divadle. ACTA 1987, roč. 1, č. 2, s. 26–27.

Pět českých romanopisců se bere za věc světa. ACTA 1987, roč. 1, č. 3-4, s. 2–8.

Jak je důležité míti  Jiřinu. In: The Cat Who Never Sleeps: To Jiřina Šiklová on her birthday. Kočka, která nikdy nespí: Jiřině Šiklové k narozeninám. Uspořádal Vilém Prečan. Praha/Prague: James H. Ottaway, Jr, 2005, s. 23–32.

Scheurovské motto: Jak by se tu dalo pomoci? Několik myšlenek z Kanady v devíti aktech. In: Ve službách společné věci: Wolfgang Scheur a Praha 1981–1989. Im Dienst der gemeinsamen Sache: Wolfgang Scheur und Prag 1981–1989. Uspořádali Vilém Přečan a Milan Uhde za spolupr. Ludgera Udolpha. Brno: Atlantis, 2001, s. 155–158.