Bibliografický profil Markéty Goetz-Stankiewicz

Markéta Goetz-Stankiewicz je emeritní profesorkou na University of British Columbia, v Torontu získala v roce 1955 titul MA, v roce 1957 titul Ph.D. V letech 1980 - 1985 vedla na University of British Columbia ve Vancouveru Katedru germanistiky.

Je autorkou asi třiceti příspěvků o německé, komparativní, české a polské literatuře do knih i periodik, úvodů k vydání her a divadelním programům. Mnohé z jejích prací byly znovu vydávány ve sbírkách literární kritiky či překládány a vydávány v dalších jazycích. V letech 1972 a 1992 získala cenu UBC Excellence in Teaching, v roce 1988 dostala v Praze řád Ordo Scriptores Bohemici od nezávislých (samizdatových) spisovatelů. V roce 1992 byla oceněna Boeschensteinovou medailí na CAUTG a Hlávkovou medailí České akademie věd.

Knihy

 • The Silenced Theatre: Czech Playwrights Without a Stage, Toronto, University of Toronto Press, 1979.
 • ed.: Drama contemporary: Czechoslovakia, New York, Performing Arts Journal Publications, 1985. (with introduction)
 • ed.: Czechoslovakia: plays, New York, 1985. (Jacques and his master / Milan Kundera – Protest / Václav Havel – Fire in the basement / Pavel Kohout – A blue angel / Milan Uhde – The detour / Pavel Landovský – Games / Ivan Klíma).
 • ed.: The Vaněk plays: Four authors, one character, Vancouver, University of British Columbia Press, 1987. (with introduction)
 • ed.: Good-bye, samizdat: Twenty years of Czechoslovak underground writing, Evanston, Northwestern University Press, 1992. (with introduction)
 • Goetz-Stankiewicz, M., Carey, P. (ed.): Critical essays on Václav Havel, New York, G.K. Hall & Co, 1999. (with introductory essay - s.1-18)

Články

 • A Revealing Encounter: The Theatre of the Absurd in Czechoslovakia. In: Survey, 1975, č. 1/2, s. 95-100.
 • Pavel Kohout, the Barometer of Czechoslovak Theatre. In: Modern Drama 20, 1977, č. 3 (září), s. 251-262.
 • Václav Havel: a Writer for Today’s Season. In: World Literature Today, 1981, č. 3, s. 388-393.
 • Ethics on the Crossroads: The Czech ‘Dissident Writer’ as Dramatic Character, In: Modern Drama 27, 1984, č.1 (březen), s. 112-123.
 • Little Country’s Little Alphabet of Modern Man’s Biggest Problems. In: Modern Drama 27, 1984, č.1 (březen), s. 133-137.
  (selection from plays)
 • Kafka and Hašek: A meeting in the house of fiction. In: Stolz, B. A., Titunik, J. R., Doležel, L. (ed.): Language & literary theory, Ann Arbor, University of Michigan, 1985, s. 339-354.
 • Klima under Kafka’s Gaze - Kafka under Klima’s Pen. In: Cross Currents 5, 1986, č.5, s. 333-336.
 • Muž v soše neboli “Mám moralizovat, miláčku? Jsem dialektik.”, přeložil Z. Urbánek. In: O divadle 4, 1988, č. 4 (říjen), s. 154 - 162. (rozbor nové hry Milana Uhdeho: Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl)
 • Vorwort. In: Havel, V: Vaněk-trilogie, Versuchung, Sanierung, Reinbek, Rowohlt Verlag, 1989, s. 9-19. (Audienz, Vernissage, Protest, Versuchung, Sanierung)
 • About Theatre: First Impressions. In: About Theatre: Texts from the Samizdat Periodical of the Same Name, Stockholm, Charter 77 Foundation and the Documentation Centre for the Promotion of Independent Czechoslovak Literature, 1989, s. 5-7.
 • Variations of Temptation - Václav Havel’s Politics of Language. In: Modern Drama 33, 1990, č. 1 (březen), s. 93-105.
 • Shall we dance? Reflections on Václav Havel’s Plays. In: Cross currents 10, 1991, č. 10, s. 213-222.
 • Tempter and tempted - Who’s who?: Some thoughts on Václav Havels Faust play and related matters. In: Henn, M., Lorey, Ch. (ed.): Analogon rationis, Festschrift für Gerwin Marahrens zum 65.Geburtstag, Edmonton, 1994, s. 165-179.
 • Hromobití na Granville Island. In: Literární noviny 4, 1995, č. 27 (6. 7. 1995), s. 11. (Ivan Klíma: Hromobití, režie: Josef Skála, 24. 3. 1995, Divadlo za rohem ve Vancouveru, drama uvedeno krajanským spolkem, představení přítomen autor)
 • Co nepřiznám, to není. Divadlo za rohem ve Vancouveru inscenuje katastrofickou grotesku Arnošta Goldflama. In: Divadelní noviny 8, 1999, č. 7 (30. 3. 1999), s. 13.
 • Václav Havel’s Letters to Olga: “I’m not really a philosopher but...”. In: Schwartz, H.-G., Curran, J. V. (ed.): Denken und Geschichte, Mnichov, Iudicium, 2002.
 • Book review: Václav Havel: The Beggar’s opera. In: Kosmas - Czechoslovak and central european journal, 2003, 16. 2.

Příspěvky do příruček

 • Contemporary Foreign Language Writers, New York, 1984.
  (Václav Havel)
 • Chevalier, T. (ed.): Contemporary World Writers, Detroit/London, St. James Press, 1993 (2. vyd.).
  (Václav Havel)
 • Pendergast, S., Pendergast, T. (ed.): Reference Guide to World Literature, Farmington hills, St. James Press, 2003 (3. vyd.).
  (Václav Havel, Ivan Klíma)
 • McCarthy, T. (ed.): Great World Writers: Twentieth century, Tarrytown, Marshall Cavendish, 2004.
  (Václav Havel, Samizdat)
 • Kirkpatrick, D. (ed.): Cenzorship: A World Encyclopedia, London, Fitzroy Dearborn, 2003.
  (Ivan Klíma, Milan Uhde)

Barbora Špronglová