Ducháček, Ivo

novinář, publicista a politik; 1945–1948 vedoucí činitel ČSL; komentátor Hlasu Ameriky (pseud. Martin Čermák), profesor politických věd na New York College

DUCHÁČEK Ivo, JUDr., 27. 2. 1913 Prostějov – 1. 5. 1988 Kent (Connecticut, USA), novinář, publicista a politik. 1935 absolvoval studium práv na MU v Brně a začal se věnovat žurnalistice. Od 1936 působil jako pařížský zpravodaj Lidových novin, po březnu 1939 působil v exilovém tisku. V emigraci se stal blízkým spolupracovníkem úřadujícího místopředsedy Československého národního výboru v Paříži a předsedy exilových vlád v Londýně Msgre. Jana Šrámka (byl jeho politickým referentem)a ministra dr. Huberta Ripky. Na konci druhé světové války se účastnil osvobozování Plzně jako styčný důstojník u generála Georgie Pattona. 1945–48 patřil k vedoucím politikům Československé strany lidové, za niž od října 1945 do února 1948 vykonával funkci poslance a předsedy zahraničního výboru Národního shromáždění. Ač oficiálně podporoval zahraničněpolitickou orientaci ČSR na SSSR, usiloval o reciproční uzavření spojenectví s Francií a Velkou Británií. Vnitropoliticky se dostával do rozporů s KSČ zvláště jako šéfredaktor politického týdeníku Obzory, v němž úzce spolupracoval s Pavlem Tigridem (vydávání časopisu dokonce komunistické ministerstvo informací dočasně zastavilo). Po únorovém převratu, kdy jej akční výbor ČSL vyloučil ze strany, odešel v březnu 1948 opět do exilu, nejdříve do Velké Británie a pak do USA, kde v únoru 1949 spoluzaložil Radu svobodného Československa (na členství ve výboru rezignoval v říjnu 1949). Od října 1949 až do své smrti připravoval pod jménem Martin Čermák populární relaci československého vysílání Hlasu Ameriky Zápisník o USA a tamním životě (vysílal téměř 2 000 rozhlasových pořadů). Současně přednášel jako profesor politických věd na New York College a napsal mnoho politologických spisů a vysokoškolských učebnic (Confl icts and Cooperation among nations, 1960; Nations and Men, 1966; Rights and Liberties in the World Today, 1975). Spoluzakladatel exilové Společnosti pro vědy a umění.