Desenský, František

rolník a politik; představitel ČSL, poslanec NS; funkcionář exilových organizací, člen Rady svobodného Československa

DESENSKÝ František, 5. 12. 1913 Pouchov u Hradce Králové – 1. 5. 1984 Chicago (USA), rolník a politik. Pocházel z rolnické rodiny. Po absolvování základního vzdělání vystudoval odbornou školu hospodářskou v Kuklenách a posléze hospodařil na svém rodinném statku. V politice se začal angažovat již za první republiky. Nejprve se stal členem lidovecké mládeže a později i členem ČSL. Za druhé světové války se účastnil domácího odboje. Byl aktivní v podzemním lidoveckém hnutí a organizoval pomoc zajatcům. Na konci války se zúčastnil ustavení ilegálního revolučního národního výboru a posléze získal členství v MěNV v Hradci Králové, pod který jeho rodný Pouchov spadal. 1945–46 poslanec PNS a 1946–48 ÚNS, mimoto člen řady zemědělských organizací. Jeden z hlavních zemědělských expertů ČSL; vyhraněný odpůrce totalitarizační politiky KSČ. Po únorovém převratu 1948 odešel do exilu. Usadil se v Chicagu, kde vybudoval prosperující restauraci. Současně aktivně působil v mnoha krajanských a exilových organizacích: mimo jiné člen Rady svobodného Československa, předseda odbočky Československé národní rady americké v Chicagu a sekretář výboru české školy Karla Havlíčka.