Pavlík, Vilém

katecheta, řditel kůru a politický činitel

PAVLÍK Vilém, 22. 4. 1908 Záblatí u Fryštátu – 29. 3. 1965 Kitchener (Ontario, Kanada), katecheta, ředitel kůru a politický činitel. Po absolvování Masarykova ústavu hudby a zpěvu v Ostravě byl od roku 1927 zaměstnán jako ředitel kůru v Rychvaldě u Fryštátu. 1928 složil zkoušky a stal se katechetou. 1928–38 vyučoval náboženství na školách v Rychvaldě, Karviné a Prostřední Suché. V dubnu 1938 přijal místo ředitele kůru a profesora náboženství v Českém Těšíně. Po zabrání Těšínska polskou armádou zde zůstal jako ředitel kůru. Za druhé světové války se účastnil odboje a byl gestapem několikrát zatčen a vyslýchán. 1943 mu nacistické úřady nařídily, aby se vystěhoval z Těšína, poté pracoval jako disponent v Čechách. I zde se však zapojil do odboje a prováděl sabotáže. Když na něj v lednu 1945 vydalo gestapo zatykač, vrátil se ilegálně na Těšínsko, kde se dočkal konce války. 3. 5. 1945 vztyčil spolu s dalšími československou vlajku v Českém Těšíně. 11. 6. 1945–12. 10. 1945 předsedal MěNV v České Těšíně. Od 1928 člen ČSL. Na podzim 1945 se stal poslancem PNS za ČSL. Ve volbách 1946 však již nebyl zvolen a zůstal aktivní na komunální úrovni: 1946–48 opět předseda MěNV v Českém Těšíně. V únoru 1948 byl na nátlak komunistů odvolán a pod dojmem těchto událostí se rozhodl emigrovat. Útěk se mu zdařil, přes Německo a Itálii se v roce 1950 dostal do Kanady, kde nejprve působil jako varhaník v české farnosti u sv. Antonína v Chathamu (1950–52) a posléze si založil realitní kancelář v kanadském městě Kitchener. Mimoto byl činný nejen v exilovém hnutí (například aktivní člen Cyrilometodějské ligy), ale i v kanadské politice: 1962 neúspěšně kandidoval do kanadského federálního parlamentu za stranu Social Credit. V druhé polovině 50. let vystoupil z katolické církve a přestoupil do církve starokatolické – 1961 vysvěcen na kněze. Téhož roku byl dokonce zvolen jejím biskupem v Ontariu. O čtyři roky později zemřel náhle na srdeční infarkt, je pochován v Kitcheneru.