Hostička, Bedřich

právník a politický pracovník

HOSTIČKA Bedřich, JUDr., 9. 4. 1914 Praha – 30. 5. 1996 Egg u Curychu (Švýcarsko), právník a politický pracovník. Pocházel z pražské středostavovské rodiny. Po absolvování gymnázia vystudoval 1933–38 práva na UK v Praze. Souběžně se studiem práv studoval ještě na Svobodné škole politických nauk v Praze (1935–37). Rigorózní zkoušky složil 1939, ale na doktora práv byl kvůli uzavření českých vysokých škol promován až 1945. Po ukončení studií pracoval krátce nejprve jako zástupce tajemníka na bolívijském konzulátu (1938) a posléze ve firmě Lechner – velkoobchod s dřívím. 1940–48 zaměstnán v Ústředním svazu průmyslu. Od 1945 člen Československé strany lidové. 1945–49 pracovník jejího aparátu: nejprve organizační referent a zástupce lidové strany v různých komisích, především v retribuční komisi zemského národního výboru; 1948–49 tajemník právního odboru ČSL. Patřil do skupiny lidovců, kteří doufali, že i po převzetí moci komunisty budou moci dělat více méně nezávislou politiku. 22. 6. 1949 zatčen a obviněn z pokusu podvracení režimu; mimo jiné se mu kladla za vinu údajná příprava puče v ČSL, který by svrhl její prokomunistické vedení. Vyšetřovatelé se rozhodli, že jeho případ spojí s případem později popravené národněsocialistické poslankyně JUDr. Milady Horákové. V procesu s dr. Miladou Horákou tak zastupoval lidovce a byl pro svoji „nenávist k lidovědemokratickému režimu“ odsouzen na 28 let těžkého žaláře. Vězněn v Praze-Ruzyni, na Mírově, v Leopoldově a ve Valdicích. 1963 podmínečně propuštěn. Po propuštění manuálně pracoval u Staveb silnic a železnic v Rakovníku (1963–68). V létě 1968 emigroval. Oficiálně odjel se svou manželkou na dovolenou do Jugoslávie a posléze odcestoval do Švýcarska, kde se usadil a přijal zaměstnání u Creditbank. V exilu obnovil kontakty s bývalými lidoveckými politiky (například s Bohumírem Bunžou a Pavlem Pecháčkem). I zde byl ovšem sledován Státní bezpečností. Působil v řadě exilových sdružení. Člen K 231 ve Švýcarsku a předseda organizace československých politických vězňů tamtéž. 1977 kvůli těmto aktivitám zbaven československého státního občanství. Po roce 1989 rehabilitován. Jeho syn prof. Bedřich H. (nar. 1944) je dnes uznávaným vědcem v oblasti mikroelektroniky a žije ve Švýcarsku.